Saaristomeren ravintoverkon muutosta tutkitaan

Uutinen 12.3.2018 klo 9.26

Paraisten kaupungintalolla haastatellaan 13. maaliskuuta Saaristomeren toimijoita ja päätöksentekijöitä siitä, mitä asioita meriluonnossa ja sen ihmiselle tarjoamissa palveluissa he pitävät arvokkaina ja tärkeinä. Tutkijat ovat kutsuneet haastetteluun mm. kalastus- ja matkailuyrittäjiä, kuntapäättäjiä ja järjestöväkeä.

Saaristomeren ekosysteemi antaa käyttäjilleen paljon: kalansaalista, virkistystä, liiketoimintamahdollisuuksia. Samaan aikaan siihen kohdistuu paljon paineita: kalastus, vieraslajit, rehevöityminen ja ympäristömyrkyt vaikuttavat ekosysteemin toimintaan tavoilla, jotka tunnetaan vielä huonosti.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtamassa, kansainvälisessä BONUS BLUEWEBS -hankkeessa tehdään ensimmäistä kertaa Saaristomerelle mallia, joka kuvaa ekosysteemin, erityisesti ravintoverkon, toimintaa ja muutosta.

Ahven_syö_tokkoa
BONUS BLUEWEBS -hankkeessa tutkitaan mm. sitä, miten meren ihmisille tarjoamat hyödyt, kuten kalansaalis ja virkistysarvo, muuttuvat elintilaa valtaava aggressiivisen vieraslajin seurauksena. © Riikka Puntila

”Tutkimme, miten meren ihmisille tarjoamat hyödyt, esimerkiksi kalansaalis ja virkistysarvo, muuttuvat koko merta koskevien suurten muutosten, vaikkapa rehevöitymisen tai elintilaa valtaavan aggressiivisen vieraslajin seurauksena. Samalla tutkimme myös sitä, miten meren käyttöä tulisi tällaisessa tilanteessa ohjata, jotta ihmisille koituvat hyödyt olisivat mahdollisimman suuret”, kertoo projektia johtava erikoistutkija Laura Uusitalo SYKEstä.

 

Laura_Uusitalo_Arandalla
Tutkijat rakentavat Laura Uusitalon johdolla Saaristomerelle mallia, joka kuvaa ekosysteemin, erityisesti ravintoverkon, toimintaa ja muutosta. © Thierry Winn

Osana työtä tutkijat haastattelevat maaliskuussa Saaristomeren toimijoita ja päätöksentekijöitä siitä, mitä asioita meriluonnossa ja sen ihmiselle tarjoamissa palveluissa he pitävät arvokkaina ja tärkeinä. Lisäksi selvitetään haastateltavien käsityksiä ravintoverkon toiminnasta ja sen sisäisistä riippuvuuksista.

”Kutsumme haastatteluun muun muassa alueella toimivia kalastus- ja matkailuyrittäjiä, kuntapäättäjiä ja eri järjestöjen edustajia. Haastattelujen avulla saatava tieto auttaa meitä ymmärtämään paremmin meren käyttäjien erilaisia näkemyksiä ja toiveita”, Laura Uusitalo kertoo. ”Kun haastattelujen tieto yhdistetään projektin tutkimustuloksiin siitä, miten ekologiset yhteisöt ja ravintoketjut ovat Saaristomeren eri alueilla muuttuneet viime vuosikymmenien aikana, saamme yhtenäisen kuvan Itämeren nykytilasta ja sen mahdollisesta tulevaisuudesta.”

BONUS BLUEWEBS -hanke kestää kolme vuotta (huhtikuu 2017–maaliskuu 2020), ja siinä on mukana tutkijoita viidestä Itämeren maasta (Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Liettuasta ja Puolasta). Suomesta on Suomen ympäristökeskuksen lisäksi mukana Åbo Akademi. Hanke valittiin loppuvuodesta 2017 Euroopan unionin Itämeren alueen strategian lippulaivahankkeeksi biotalouden toiminta-alueella. Valinta osoittaa, että EU pitää tärkeänä hankkeen tavoitetta Itämeren kestävän ja monipuolisen käytön edistämisestä.

Lisätietoja:

erikoistutkija Laura Uusitalo, SYKE, p. +0295 251 719, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: