Satelliittihavainnoista tukea ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumistoimiin

Uutinen 30.9.2021 klo 9.00
Mäntykangas.
© Esa Nikunen

Ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumistoimia tullaan tutkimaan ja tukemaan datan ja tekoälyn avulla uudessa kansainvälisessä tutkimushankkeessa. Kesäkuussa 2021 käynnistynyt EIFFEL-hanke kehittää uusia tapoja tutkia ilmastonmuutosta GEOSS-järjestelmän avulla. Suomen ympäristökeskus SYKE on yksi hankkeen 19 kansainvälisestä partnerista.

GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) sisältää valtavia määriä dataa, jota käytetään hankkeessa uusilla tavoilla. GEOSS koostuu itsenäisten, ympäri maailmaa sijaitsevien laitosten tuottamasta satelliittihavaintodatasta sekä tiedonkäsittelyjärjestelmistä. EIFFEL-hankkeen partnerit suunnittelevat GEOSS-järjestelmälle lisäarvopalveluita, jotka hyödyntävät kognitiivista hakua sekä metadatan käsittelyyn tarkoitettuja älykkäitä työkaluja, kuten luonnollisen kielen käsittelyä.

Monisyistä riskien arviointia

SYKE vastaa EIFFEL-hankkeessa katastrofivalmiuden pilotoinnista ja kehittää työkalun kuivuuden, metsäpalojen ja metsätuholaisten monisyiseen riskiarviointiin yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa Suomessa. GEOSS-datalähteet yhdistetään kansallisiin tietokantoihin, missä niiden toivotaan parantavan kuivuuden ja metsäpalojen ennakointia. Lisäksi SYKE kehittää karttatyökalun metsätuholaisten kartoittamiseen. Pilotti tukee metsiin liittyvien riskien seurantaa, kausiennusteita ja pitkän aikavälin ennusteita sekä sopeutumisen kehittämistä.

“SYKE tuo hankkeeseen asiantuntemusta hydrologisesta mallinnuksesta, ilmastovaikutusten arvioinnista, sidosryhmien osallistamisesta, biodiversiteetistä ja kaukokartoituksesta. SYKE koordinoi viiden EIFFEL-pilotin havainnollistamista, vaikutusten arviointia ja sidosryhmäyhteistyötä”, sanoo tutkija Kristin Böttcher, joka johtaa SYKEn osuutta hankkeesta.

Vaihtelevaa maastoa ja ilmasto-olosuhteita

EIFFEL-hanketta koordinoi kreikkalainen Institute of Communications and Computer Systems ja sen rahoittajana toimii Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma. Hankkeeseen osallistuu 19 organisaatiota kahdeksasta Euroopan maasta.

Hankkeella on viisi pilottialuetta, jotka edustavat erilaisille maantieteellisiä ja ilmastollisia alueita. Hanke edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, Pariisin ilmastosopimuksen ja Sendaïn katastrofiriskien hallintasopimuksen tavoitteita. Tavoitteena on alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, jonka toivotaan laajenevan koko Euroopan kattavaksi.

Lisätietoa

Tutkija Kristin Böttcher, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, 0295 251 092

Hankkeen verkkosivut: EIFFEL

 

Kohderyhmä: