Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään ympäristötutkimuksessa

Tiedote 29.5.2017 klo 9.54
Tutkijat Arandalla
Itämeren rantavaltioiden merentutkimuslaitoksissa kehitetään työkaluja tutkijoiden tasa-arvoisuuden edistämiseen. Kuva: Jan-Erik Bruun

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä työskentelee yhä enemmän naisia EU:n She figures -raportin mukaan. Silti vaativimmissa asiantuntijatehtävissä naisia on edelleen miehiä vähemmän. Ratkaisuja tasa-arvon edistämiseen ympäristötutkimuksessa etsitään nyt viiden maan voimin Baltic Gender -hankkeessa. Suomesta hankkeeseen osallistuu Suomen ympäristökeskus.

EU:n tilastojen mukaan naisia ja miehiä väittelee suurin piirtein saman verran, mutta väitöksen jälkeen naisten akateeminen urakehitys lopahtaa.  

”Tutkijanaisten arki voi poiketa tutkijamiesten arjesta monin tavoin. Perhepolitiikka, sukupuolittuneet tutkijaverkostot sekä laitosten ja tutkimusryhmien käytännöt voivat kaikki tuottaa ja ylläpitää eriarvoisuutta. Merentutkimus on esimerkki tieteenalasta, josta maailmanlaajuisesti katsottuna on kehkeytynyt varsin miesvaltainen ala”, erikoistutkija Helena Valve Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Baltic Gender -hankkeessa selvitetään syitä, jotka estävät tasa-arvon toteutumista tutkimuslaitoksissa, sekä etsitään keinoja tilanteen korjaamiseksi. Tasa-arvon toteutumisessa on suuria eroja sekä maiden että tutkimusorganisaatioiden välillä. EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama 2,2 miljoonan euron Baltic Gender -hanke vertailee myös näitä eroja.

Hankkeessa vauhditetaan tasa-arvosuunnitelmien laadintaa ja jo olemassa olevien suunnitelmien toteutusta.  Tasa-arvoasiat halutaan myös huomioida tutkimushankkeissa entistä suunnitelmallisemmin ja kattavammin.  Lisäksi naisten urakehitystä tuetaan vertaistukiverkostoin sekä nostamalla esiin positiivisia roolimalleja merentutkimuksen ja tekniikan alalta. Hankkeen mentorointiohjelmalla puolestaan vahvistetaan uransa alussa olevia naistutkijoita.  Tunnistamalla naistutkijoiden urakehityksen kriittiset kohdat ja parantamalla esimerkiksi työolojen perheystävällisyyttä voidaan edistää tasa-arvon toteumista myös tutkimuksessa.

”Tutkimuslaitosten tulee sitoutua monialaiseen tasa-arvotyöhön. Tasa-arvokysymykset tulee huomioida tutkimuksen käytännöissä niin, että mahdollisuudet tutkijanuran luomiseen ovat yhtäläiset kaikille”, Helena Valve painottaa.

Syksyllä 2016 käynnistynyttä hanketta vetää Kielin merentutkimuskeskus GEOMAR Helmholtz. Muut mukana olevat tutkimusorganisaatiot ovat Warnemünden merentutkimuslaitos, Viron merentutkimuslaitos (Tarton yliopisto) ja Suomen ympäristökeskus. Hankepartnereina ovat myös Kielin, Klaipedan ja Lundin yliopistot, sekä Kielin ammattikorkeakoulu.

Baltic Consortium on Promoting Gender Equality in Marine Research Organisations (Baltic Gender) -hankkeen vuosikokous pidetään Suomen ympäristökeskuksessa 30.5.–1.6.2017.

Lisätietoja

Erikoistutkija Helena Valve, Suomen ympäristökeskus SYKE
p. +358295251723, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Verkkosivuilta

Kuva tiedotusvälineiden käyttöön


Kohderyhmä: