Suomalaiset keramiikkataiteilijat tekevät pilaantuneen maan näkyväksi Venetsian tutkimuspaviljongissa

Tiedote 25.10.2018 klo 9.29
Venetsia_käsi savessa
Kuva: Pertti Mäkelä

Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tiedote

Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksen taiteellinen tutkimus Working with Soil on valittu yhdeksi Venetsian kolmannen tutkimuspaviljongin hankkeista. Taideyliopisto järjestää tutkimuspaviljongin Venetsian biennaalin yhteyteen yhdessä kansainvälisten partnereiden kanssa touko-elokuussa 2019.

Working with Soil toteutuu tutkimuslaboratoriona, jossa kiinnitetään huomio maaperän pilaantumisen ongelmaan taiteen keinoin. Tutkimuksessa käytetään paikallista, teollisten ja yhdyskunnan toimintojen seurauksena pilaantunutta maa-ainesta ja merenpohjaan kertynyttä lietettä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen pilaantuneiden maiden asiantuntijoiden kanssa.

Työ jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa näyttelyn toteuttava taiteilijaryhmä tekee kaksi näytteidenkeräysmatkaa Muranon lasiteollisuusalueelle, Porto Margheran laivateollisuusalueelle ja historialliseen Venetsiaan. Näytteiden sisältämät haitalliset aineet tutkitaan paikallisessa laboratoriossa.

Touko-kesäkuussa 2019 kolmannessa tutkimuspaviljongissa järjestetään avoin laboratorio, jossa yleisö saa seurata keramiikkataiteilijoiden työskentelyä paikallisten maa-ainesten kanssa. Prosessi huipentuu elokuussa järjestettävään tilaisuuteen, jossa taiteilijat esittelevät työn eri vaiheet ja tulokset, ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija kertoo maaperän pilaantumisesta Euroopassa.

”Taiteilijoina ja tutkijoina haluamme sananmukaisesti käydä käsiksi pilaantuneeseen maaperään ja nostaa sen osaksi taiteellista prosessia ja taideteosta. Toivomme, että tekemällä näkymättömän näkyväksi pystymme konkretisoimaan ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön”, hankkeen vetäjä, Aalto-yliopiston professori Maarit Mäkelä sanoo.

Merkittävä eurooppalainen ongelma

Pitkäaikaisten haitta-ainepäästöjen pilaamat maa-alueet ovat nousseet Euroopassa merkittäväksi ympäristöongelmaksi. Euroopassa on arviolta 2,8 miljoonaa pilaantuneeksi epäiltyä tai todettua aluetta. Niiden tutkimisen ja kunnostamisen arvioidaan vaativan vuosittain noin 2,75 ̶ 4,6 miljardia euroa.

Maaperän haitalliset aineet ovat peräisin kemikaalien ja jätteiden huolimattomasta tai huonosta käsittelystä. Aineiden päästöt ovat usein peräisin vuosien takaisista kemikaalivahingoista tai tavanomaisesta teollisuuden toiminnasta. Myös muualta tuodut täyttömaat tai jätteet voivat pilata maaperän. Kyse on siten usein tavanomaiseen ihmisten toimintaan liittyvistä ”vanhoista synneistä”.

Yleisimmin maaperää ovat pilanneet raskasmetallit, öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet ja klooratut liuottimet.

Kolmannen tutkimuspaviljongin sivut

Liitteet

Kartta

Kartan lähde:

Taideyliopiston koordinoima tapahtuma

Taideyliopiston tutkimuspaviljongin ohjelma jäsentyy kansainvälisten tutkimussolujen ympärille. Kuuden tutkimussolun lähes viisikymmentä taiteilija-tutkijaa osallistuvat vajaan vuoden mittaiseen prosessiin, jossa tutkimuspaviljongin teemat ja ohjelma versovat ja muovautuvat yhteisissä keskusteluissa. Working with soil -projekti on yksi osallistujista ja toteutuu yhteistyössä Taideyliopiston Insects amoung us – projektin kanssa Traces from the Anthropocene teeman alla. Aalto-yliopistosta osallistuu tutkimuspaviljonkiin myös toinen taiteellisen tutkimuksen projekti Artistic Intelligence Research Alternator (AIRA) yhteistyössä Taideyliopiston Disruptive Processes -projektin kanssa. AIRAssa ovat mukana Susanna Helke, Liisa Ikonen, Marko Karo, Harri Laakso ja Maiju Loukola.

Lisätietoja

Professori Maarit Mäkelä, Aalto-yliopisto, puh. +358 50 372 2168, maarit.makela@aalto.fi

Erikoistutkija Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 29 525 1551, jussi.reinikainen@ymparisto.fi


Kohderyhmä: