Suomen aluevesien hylkyriskejä selvitetään

Tiedote 17.7.2019 klo 7.00
ÖljyntorjuntaharjoitusTurva
Rajavartiolaitoksen monitoimialus Turva ja Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli harjoittelevat merenpohjan myrkyllisen kohteen nostoa v. 2016. © Jorma Rytkönen

Juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen aluevesillä sellaisia hylkykohteita, jotka saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen. Samalla selvitetään, millainen öljynpoisto kulloiseenkin tapaukseen soveltuisi ja poistetaan öljy muutamasta riskikohteesta.

Hanke on osa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa*(2019–2023) sekä Itämeren suojeluohjelmaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että öljyntorjunnasta vastaavilla viranomaisilla ja teknisillä toimijoilla on tarvittava osaaminen ja valmius hylkyjen aiheuttamien ympäristöriskien hoitamiseen. Suomen aluevesillä arvioidaan oleva jopa noin 1300 hylkyä, joissa suuressa osassa on jäljellä öljyä tai muuta meriluonnolle vaarallista ainetta.

Yhteistyötä viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden kesken edistetään hankkeen aikana laajemminkin Itämeren alueella: hylkyjä on jokaisen Itämeren valtion alueella ja öljypäästön sattuessa ongelma leviää nopeasti koskettamaan montaa rannikkovaltiota.

”Hankkeessa tullaankin aktiivisesti tiedottamaan eri vaiheista ja tuomaan tuloksia mm. HELCOMin käyttöön. HELCOMilla on oma asiantuntijatyöryhmä, joka parhaillaan arvioi Itämeren alueen hylkyjen ja mereen dumpattujen ammusten ja räjähteiden ympäristöriskejä”, kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Hankkeessa selvitetään öljynpoiston ohella myös sitä, miten paljon hylyissä on muita meriluonnolle vaarallisia aineita kuten elohopeaa. Lisäksi kirjataan ylös, miten runsaasti mereen jääneitä ns. haamuverkkoja hylkyjen yhteydestä löydetään.

”Hankkeen päätyttyä viranomaisilla on parempi näkemys siitä, miten aluevesillämme sijaitsevien hylkykohteiden tilaa tulisi seurata. Tämä saattaa edellyttää niiden jatkuvaa tarkkailua sekä riskianalyysityötä, jotta rajalliset resurssit kohdennetaan oikein. Viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyöllä pyritään myös löytämään käyttökelpoisia toimintatapoja hylkyjen saneeraukseen”, Rytkönen sanoo.

Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus ja mukana työssä on ympäristöministeriön, Rajavartiolaitoksen, Merivoimien ja Liikenneviraston (Traficom) edustajia. Yhteistyötä tehdään Merimuseon, Sotamuseon ja useiden kaupallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 040 180 1447, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

*Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on Itämeren ja vesien hyvä tila, ja sen on merkittävä panostus vesiensuojeluun. Ohjelman avulla vähennetään maatalouden ravinteiden joutumista vesiin, kunnostetaan vesistöjä, kehitetään kaupunkivesien hallintaa, saneerataan ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.


Kohderyhmä: