Suoristettu maatalouspuro palautetaan ensimmäistä kertaa Suomessa takaisin alkuperäiseen uomaansa

Tiedote 24.1.2018 klo 13.25
Ennallistamistyö Kumianojalla
Ennallistamistyöt käynnistyivät Kumianojalla viime viikolla. © Turo Hjerppe

Hämeenkoskella sijaitsevassa Kumianojassa on käynnistetty ennallistamistyö, jossa maataloutta varten 1990-luvulla suoristettu, noin 670 metriä pitkä purojakso johdetaan takaisin vanhaan mutkittelevaan uomaansa. Vastaavaa maatalouspuron ennallistamista ei ole tehty Suomessa koskaan aikaisemmin.

– Ennallistamisen tavoitteena on uoman ja sen lähiympäristön ekologisen monimuotoisuuden lisääminen, uoman eroosion hillintä sekä purossa esiintyvän taimenen elinympäristön ja lisääntymisolosuhteiden parantaminen, kertoo hankkeesta vastaava Suomen ympäristökeskus SYKEn tutkija Turo Hjerppe.

 
 

Ennallistaminen toteutetaan osana SYKEn vetämää hallituksen kärkihanketta (Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito eli KURVI-hanke). Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousmaan kuivatusten heikentämien virtavesien ekologista tilaa vuonna 2015 julkaistun kansallisen pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukaisesti.

Hallituksen kärkihanke
 

KURVI-hankkeessa on eri puolelta Suomea kuusi pilottikohdetta, joiden perusteella tuotetaan esimerkkejä ja ohjeistuksia kunnostamiseen. Hanke on jatkoa SYKEn aikaisemmille virtavesien kunnostamisen ja luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan edistämishankkeille. Hanke tukee vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista ja edistää EU:n biodiversiteettistrategian heikentyneiden ekosysteemien ennallistamistavoitetta.

Kumianojan ennallistamiseen ryhdyttiin alun perin maanomistajan aloitteesta. Kaivutyöt käynnistyivät viime viikolla.

Lisätietoja

  • Tutkija Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 176, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Työmaa-asiat: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma, puh. 040 413 9606, etunimi.sukunimi@kosteikkomaailma.fi

  • Maanomistaja: Mika Hämäläinen, puh. 0400 536 614, etunimi.sukunimi@phnet.fi

 
 
 
 

Kohderyhmä: