Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaivoksen vesistövaikutusten arviointipalvelu

Onko teillä YVA -vaiheessa oleva uusi projekti, jonka vesistöpäästöjen leviämistä haluatte selvittää? Onko toimintanne muuttumassa ja haluaisitte arvioida tarkemmin vesistökuormituksen vaikutuksia alapuoliseen vesistöön? Tarvitsetteko arvioita erilaisista skenaarioista liittyen esimerkiksi patojen murtumiseen tai muunlaisen onnettomuuden aiheuttamien haittojen arviointiin?

SYKEssä on kehitetty uusi mallityökalu, jonka avulla voidaan arvioida päästön leviämislaajuutta, pitoisuuksia ja haitallisuutta vesieliöstölle. Työkalun taustalla on WSFS -vesitasemalli, jolla lasketaan mm. koko Suomen vesitase- ja vesistöennusteet ja se soveltuu erityisen hyvin ympäristövaikutuksia aiheuttavien hankkeiden YVA -vaiheeseen.

Tarjoamme seuraavia palveluita:

  • Päästön leviämisen suunnan ja laajuuden arviointi
  • Vesistövaikutusten arviointi
    • Pitoisuudet
    • Vaikutukset eliöstöön
  • Päästön kerrostuneisuusuhkan arviointi
vesistövaikutusten arviointipalvelut

SYKE toimittaa Suomessa ainutlaatuista mallinnuspalvelua, jonka avulla voidaan arvioida päästölähteen leviämisalue ja pitoisuudet sekä niiden vaikutukset eliöstöön. Palvelun avulla voidaan myös arvioida mahdollinen vesistöjen kerrostumisriski (sulfaatti).

Palvelun lähtötiedoiksi tarvitaan päästettävä vesimäärä, sekä sen pitoisuudet tarkasteltavien aineiden osalta. Tulos saadaan sekä numeerisessa muodossa, että myös graafisena esityksenä, jolloin tuloksien käytettävyys viestintätarkoituksissa ja raportoitaessa on huomattavasti tehokkaampaa.

Julkaistu 15.11.2018 klo 11.04, päivitetty 20.11.2018 klo 13.14

Aihealue:
Kohderyhmä: