Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tapahtumat

Miten käy luontomme yhteiskunnan ja ilmastonmuutoksen hampaissa? – Futuran avoin keskustelutilaisuus luonnon monimuotoisuuden tulevaisuudesta

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen eli biodiversiteettikato on noussut ilmastonmuutoksen rinnalla tunnistetuksi ihmiskunnan hyvinvointia uhkaavaksi ilmiöksi. Vuosi 2020 on biodiversiteetin supervuosi, jolloin neuvotellaan mm. uudet vuoteen 2030 ulottuvat biodiversiteettitavoitteet sekä kansainvälisesti että EU-tasolla. Maailmalaajuisena tavoitteena on ollut pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen.
Luonnonkukkaniitty
 
Futura on Tulevaisuuden tutkimuksen seuran (Tutu) julkaisema monitieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Nro 3/2019 on Biodiversiteetti-teemanumero, joka tarkastelee eri tieteenalojen näkökulmasta luonnon monimuotoisuuden mahdollisia, toivottavia tai todennäköisiä tulevaisuuden kehityssuuntia sekä niistä aiheutuvia vaikutuksia ihmiselle ja yhteiskunnille.
 
Teemanumeron artikkelit käsittelevät mm. biodiversiteetin nykytilaa ja tulevaisuusskenaarioita, uuden teknologian käyttöä luonnon tilan seurannassa, luonnon terveysvaikutuksia, luonnon monimuotoisuuden roolia kasvatuksessa, taiteen keinoja havainnoida heikkoja signaaleja ympäristön muutoksesta, sekä keinoja, kuten kompensaatio ja kaavoitus, joiden avulla biodiversiteetti voitaisiin ottaa paremmin huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
 
Tutu-seura järjestää yhdessä SYKEn, Luken ja Oodin kanssa avoimen keskustelutilaisuuden lehden teemoista keskiviikkona 22.1.2020 klo 15:00-17:00 Helsingin keskuskirjasto Oodissa (Töölönlahdenkatu 4).
 
Tilaisuudessa mukana ovat päätoimittajat Petteri Vihervaara ja Peter Kullberg SYKEstä, Vilja Varho Lukesta sekä teemanumeron kirjoittajia ja biodiversiteetin tutkijoita.
 
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan luonnon monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä!

Lisätietoja
Ryhmäpäällikkö, johtava tutkija Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Tutkija Peter Kullberg, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 
Lue lisää 
 


Aika 22.1.2020 klo 15.00 - 17.00
   
Paikka Helsingin keskuskirjasto Oodi

Töölönlahdenkatu 4
   
Järjestäjä SYKE, Luke ja Oodi
   
Yhteystiedot petteri.vihervaara@ymparisto.fi

Julkaistu 8.1.2020 klo 13.50, päivitetty 8.1.2020 klo 14.10

Kohderyhmä: