Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tapahtumat

Suomen ympäristökeskus mukana Vesihuolto 2019 -päivillä ja Yhdyskuntatekniikka YT19 -messuilla Jyväskylässä 15.-16.5.2019

SYKEn asiantuntijat pitävät esityksiä Vesihuolto 2019 -päivillä eri vesihuolto-teemoihin liittyen:mm. jätevesien lääkejäämien käsittelyn kustannustehokkuudesta, pintavesilaitoksen riskienhallinnan parantamisesta vedenlaatu- ja virtausmallinnuksen avulla, vesiviisaasta kiertotaloudesta ja pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailusta.

SYKE on mukana myös Yhdyskuntatekniikka YT19 –messuilla osastolla B-123 esittelemässä veteen liittyviä asiantuntijapalveluitaan. SYKEllä on vahva osaaminen vesiin ja vesihuoltoon liittyen. Ympäristöasiantuntemusta tarjotaan kattavasti yhteiskunnan eri toimintojen suunnitteluun, rakentamiseen ja seurantaan liittyen. Lisäksi SYKE laatii oppaita ja työkaluja ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointiin, ennakointiin ja hallintaan.

Päivien ohjelma päivittyy tälle sivulle lähempänä tilaisuutta.Aika 15.5.2019 klo 9.00 - 16.5.2019 klo 15.00
   
Paikka Jyväskylän Paviljonki, Osasto B-123, Jyväskylä.
   
Järjestäjä INFRA ry, Suomen kuntatekniikan yhdistys, Suomen Tieyhdistys, Suomen Kiertovoima ja Suomen Vesilaitosyhdistys
   
Yhteystiedot Suunnittelija Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p.0295 251 738

Julkaistu 15.2.2019 klo 16.44, päivitetty 4.3.2019 klo 10.31

Aihealue:
Kohderyhmä: