Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tapahtumat

Vesistökunnostusverkoston talviseminaari

 
Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät talvisin kasvavat ja virtaamat yleistyvät. Ravinteet ja maa-aines pitää saada pysymään entistä paremmin pelloilla, metsissä ja muilla alueilla. Myös valuma-alueiden vedenpidätyskykyä tulisi lisätä tulva- ja vesistökuormitushaittojen vähentämiseksi. Tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja vaikuttavia toimenpiteitä maa- ja metsätalouden vesienhallintaan. Seminaarin teemana ovat valuma-alueiden vesitalous ja muuttuva ilmasto.
 

Ratkaisuja maa- ja metsätalouden kuormitukseen – tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia

Talviseminaarissa kuullaan muun muassa kipsin ja rakennekalkin potentiaalista vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Liedon Savijoella havaittiin, että peltojen kipsikäsittely vähensi kiintoaineen ja hiukkasmaisen fosforin huuhtoumaa jokeen peräti 50 %. Vesiensuojeluhyöty oli merkittävä ja nyt kipsikäsittelyä halutaan kokeilla laajemmin ja kipsiä levitetään Saaristomeren valuma-alueella noin 50 000 peltohehtaarille.

Myös metsätalouden merkityksestä mm. hiilensidonnassa ja vesistökuormituslähteenä on ollut paljon keskustelua julkisuudessa. Tuoreiden tutkimusten mukaan metsätalouden vesistökuormitus on selvästi aiempia arvioita suurempaa ja vaikuttavia toimia kuormituksen vähentämiseksi tarvitaan. Yksi ratkaisu metsätalouden osalta on siirtyminen jatkuvaan kasvatukseen, mistä seminaarissa kuullaan Luonnonvarakeskuksen esitys.

Tilaisuus on avoin ja tarkoitettu laajasti maa- ja metsätaloussektorin toimijoille, vesistökunnostajille, ministeriöiden ja kuntien edustajille, viranomaisille ja asiantuntijoille. Päivän aikana kuullaan lukuisia tapausesimerkkejä ja puheenvuoroja eri organisaatioilta, mukana mm. ympäristöministeriö, SYKE, Metsähallitus, Luke, Pyhäjärvi-instituutti ja Baltic Sea Action Group.

Talviseminaarin 2020 ohjelma (pdf)

Lisätietoja TalviseminaaristaAika 11.2.2020 klo 9.00 - 16.00
   
Paikka Varsinais-Suomen ELY-keskuksen auditorio/ Skype.

Itsenäisyydenaukio 2, Turku
   
Järjestäjä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valonia, Varsinais-Suomen liitto ja Suomen ympäristökeskus SYKE

Julkaistu 6.2.2020 klo 13.07, päivitetty 6.2.2020 klo 13.07

Aihealue:
Kohderyhmä: