Asukkailta ja mökkiläisiltä kysytään Pien-Saimaan tilasta ja virkistyskäytöstä

Tiedote 1.10.2012 klo 10.00

Kuva: Marita Björkstöm

Pien-Saimaan vedenlaatu on heikentynyt vuosikymmenten kuluessa. Vesi on esim. samentunut, leväkukinnot toistuvat ja pyydykset limoittuvat. Tänään avatussa verkkokyselyssä Suomen ympäristökeskus (SYKE) kysyy alueen asukkailta ja mökkiläisiltä, miten he käyttävät vesistöä ja mitä mieltä he ovat sen tilasta. Vastausaikaa on 21. lokakuuta asti.

Nyt toteutettavalla kyselyllä arvioidaan Pien-Saimaan tilan paranemisesta aiheutuvia hyötyjä. Samalla saadaan arvokasta tietoa alueen asukkaiden ja mökkeilijöiden Pien-Saimaan virkistyskäytöstä ja järven tilaa koskevista näkemyksistä.

Pien-Saimaan tila on tyydyttävä

Pien-Saimaa on Saimaan eteläisin osa, joka on matala ja rikkonainen ja jossa vesi vaihtuu hitaasti. Pääosa  Pien-Saimaasta on tällä hetkellä ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. Pohjoisosan Maaveden alueen tila on vain välttävä. Vedenlaadun huononeminen johtuu ennen kaikkea valuma-alueelta lähtöisin olevasta haja-kuormituksesta. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan kaikki pintavedet pitäisi saattaa vähintään hyvään ekologiseen tilaan lähivuosina.

Vastaajien kesken arvotaan lahjakortti

- Luotettavan tuloksen saamiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Mielipiteitä ja kokemuksia tarvitaan sekä aktiivikäyttäjiltä että Pien-Saimaasta muutoin kiinnostuneilta. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan lisäksi 50 euron lahjakortti, lupaa kyselyn laatija Turo Hjerppe SYKEstä.

Kysely on osa GisBloom-tutkimushanketta

Kysely toteutetaan osana EU:n Life+-rahoitteista laajaa GisBloom-hanketta, jossa kehitetään uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan ja vesistöjen tilan parantamiseksi. Pien-Saimaa on yksi hankkeen pilottialueista.

Lisätietoja

Suunnittelija Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 040 505 9293, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: