Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Etelä-Pohjanmaalla tulva uhkaa asuinrakennuksia, Pohjois-Pohjanmaalla jääpatotulvia ja Lapissa jäät hauraita

Tiedote 20.4.2018 klo 15.04

Tulvakeskus tiedottaa

Kevättulvaa Kyrönjoella 18.4.2018
Kevättulvaa Kyrönjoella 18.4.2018 © Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaalla jokien tulviminen jatkuu. Jääpadot sekä lauantaiksi ennustettu vesisade voivat entisestään pahentaa tilannetta. Myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla jääpadot ovat jo aiheuttaneet paikallisia tulvia. Jokien jäätilanne on nyt petollinen Lappia myöten. Myöhään herännyt kevät on haurastuttanut jäitä vauhdilla ja jäällä liikkumista tulee välttää.

Etelä-Pohjanmaalla tulvatilanne jatkuu vaikeana

Etelä-Pohjanmaalla jokien vedenkorkeuksien nousu jatkuu vielä lähipäivinä ainakin Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Maalahdenjoen vesistöissä. Lauantaiksi ennustettu vesisade voi entisestään pahentaa tilannetta. Lisäksi jääpadot kasvattavat tulvariskiä.

Kyrönjoen alaosalla viime päivinä ongelmia aiheuttaneet jäät ovat siirtyneet 8-tien alapuolelle, ja jääpatoriski on siirtynyt Skatilasta jokisuistoon. Jääpatojen siirtyminen alavirtaan helpotti tilannetta Skatilan alueella, ja joitakin tieyhteyksiä on saatu avattua liikenteelle. Teitä on kuitenkin edelleen poikki ja myös asuinrakennuksia on vaarassa kastua. Jokisuiston jääpatoriskiä yritetään pienentää. Rajavartiolaitoksen ilmatyynyalus rikkoi torstaina jäitä noin 15 kilometrin matkalta jokisuistossa, jotta yläpuolinen jääpato pääsee etenemään merelle saakka.

Kyrönjoen keskiosalla vedenpinta on nyt noin puolen metrin päässä rajasta, jonka ylittyessä vettä täytyy juoksuttaa pengeralueen pelloille. Ensi yön sateiden takia raja voi ylittyä. Kellareita on jo kastunut ja asuinrakennuksia on suojattu lisäksi Laihianjoella. Myös Jalasjärvellä, Alahärmässä ja Maalahdenjoella on asuinrakennuksia kastumisvaarassa veden vielä noustessa. Lapuanjoen Liinamaassa vesi on tulvinut jo alkuviikosta alimmille pelloille. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on purkanut jääpatoja kaivinkonein ja ryhtynyt täyttämään alueen tekojärviä tulvien hillitsemiseksi.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla jo jääpatoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varoittanut jokivarsilla liikkujia jäiden liikkeistä ja paikallisista jääpatojen aiheuttamista tulvista. Jääpatoja on jo muodostunut ainakin Kalajoella, ja Alavieskalla suojataan rakennuksia. Pyhäjoella tulvavesi on noussut muutamalle tielle. Viikonlopun kylmeneminen hillitsee sulamista ja vedenpintojen nousua.

Pohjois-Pohjanmaalla on satanut talven aikana paljon lunta, ja suuresta lumimäärästä johtuen jopa tulvavahinkoja voi olla odotettavissa. Esimerkiksi Iijoella tulvahuippua ennakoidaan toukokuun alkupuolelle mutta kevään sään kehittyminen sekä jääpatojen muodostuminen ratkaisevat sen suuruuden.

Lapin tulvien odotetaan alkavan toukokuun alussa

Yöpakkasten jatkuminen Lapissa hidastaa lumen sulamista. Kevättulvien huipun ennustetaan ajoittuvan Lapin eteläosien joissa toukokuun alkupuolelle ja muualla kuukauden puoleenväliin tai loppuun. Lumen vesiarvon perusteella tulvista odotetaan keskimääräisiä tai sitä suurempia. Länsi- ja Meri-Lapissa sekä Kemihaaran valuma-alueella lumen vesiarvo on suurempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Muualla Lapissa lumimäärä on keskimääräinen.

Lapissa teräsjäätä on muodostunut talven aikana normaalia vähemmän, koska aikaisin satanut lumikerros on hidastanut jäätymistä. Jokien jäät voivat paikoitellen olla paksujakin, mutta hauraita, koska teräsjään osuus on pieni. Jokien jäätilanne on nyt petollinen ja jäällä liikkumista on syytä välttää.

Järvien vedet nousevat korkealle

Suuresta lumimäärästä johtuen useiden Järvi-Suomen luonnontilaisten järvien ennustetaan nousevan tavallista korkeampaan keväthuippuun touko-kesäkuun aikana. Jos loppukeväästä tulee runsassateinen, voi vedenkorkeuden nousu aiheuttaa vahinkoja Pielisen ja Saimaan rannoilla, vaikka Saimaalla lisäjuoksutukset on aloitettu jo marraskuussa vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi.

Etelässä tulvahuiput ohitettu

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat laskeneet. Tulvahuippu oli yli viikko sitten, ja kevättulvat jäivät keskimääräistä pienemmiksi.

Seuraa tilannetta ja varaudu tulviin ennakolta

Tulvatilannetta voi seurata koko Suomessa lähes reaaliajassa osoitteessa:

Tulvakeskus muistuttaa kiinteistönomistajia omatoimisesta tulviin varautumisesta.
Ohjeita: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet

ELY-keskusten tiedotteita

Lisätietoja:

Tulvatilanne ja ennusteet:
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 731
Tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 439

Twitter

Liikennetilanne

.............................................................................

Tulvakeskus

Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.


Kohderyhmä: