Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hyödylliset ja nyt myös palkitut PUTTE -oppaat: Suomen jäkäläopas ja Suomen luteet

Tiedote 18.11.2011 klo 12.00

Suomen jäkäläopas valittiin vuoden 2011 Tieto-Finlandia-palkinnon saajaksi. Suomen luteet oli samaten jo ilmestyessään alan klassikko, ja se palkittiin Vuoden Tiedekirja 2010 kunniamaininnalla. Kumpikin palkituista kirjoista kuuluu ympäristöministeriön PUTTE -ohjelman tuottamiin määritysoppaisiin.

"Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa (PUTTE) on löydetty yli 1500 Suomelle uutta eliölajia. Lajiston tuntemus on Suomessa maailman huippuluokkaa. Siitä huolimatta vielä yli puolet maamme eliölajeista tunnetaan varsin puutteellisesti", professori Heikki Toivonen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Laadukkailla PUTTE -oppailla pyritään innostamaan aktiivisia lajiharrastajia vähemmän tunnettujen eliöryhmien pariin. Nimittäin asiantunteva lajiharrastustoiminta on maamme lajiston seurannan selkäranka. Muita viime vuosina julkaistuja PUTTE -oppaita ovat Limasienet sekä Suomen kukkakärpäset ja lähialueiden lajeja.

Professori Alf Rehn kehui Suomen jäkäläopasta tieteelliseksi suurtyöksi

Suomen jäkäläoppaan ovat toimittaneet Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon professori Soili Stenroos, emeritusprofessori Teuvo Ahti, intendentti Leena Myllys ja Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Katileena Lohtander. Teosta on ollut kirjoittamassa toistakymmentä alan tutkijaa ja harrastajaa, ja työtä on koordinoinut Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo.

"Teoksen tieteelliset ansiot ovat merkittävät, mutta se osoittaa samalla, miten rikas elämys tietokirja voi olla. Sen juhlava kuvitus osoittaa hätkähdyttävällä tavalla miten kaunis Suomen luonto on ja näin se sivistävän tehtävänsä ohessa tuo meille myös esteettisen elämyksen ja muistutuksen siitä, miten paljon maailmassa on nähtävää – jos tietää miten sitä katsoa."

"Teos on myös ehdottoman ajankohtainen. Me tiedämme että maailman ekologinen järjestelmä on paineiden alla ja jäkälät ovat tärkeitä siksi, että ne reagoivat saastumiseen, ilmastonmuutokseen ja muihin biosfäärin muutoksiin. Suomen jäkäläopas on myös muistutus siitä mitä meillä on, ja miten tärkeää tämän kaiken säilyttäminen on", Alf Rehn perusteli palkintoa.

Suomen luteet -painos myytiin loppuun muutamassa kuukaudessa

Vanhempi tutkija Teemu Rintala Suomen ympäristökeskuksesta ja museomestari Veikko Rinne Turun yliopistosta tekivät suurtyön kirjoittaessaan kattavan oppaan luteiden tunnistamiseen. Kirja palkittiin Vuoden Tiedekirja 2010 kunniamaininnalla. Palkintoraati totesi muun muassa

"Ludekirjan upea ulkoasu ei mitenkään kätke sen tieteellistä arvoa. Biologista perustutkimusta vähemmän tuntevalle valkenee varmasti se, että nyt on saatu yksiin kansiin kaikki se tieto mitä Suomen ludelajistosta voi järkevästi yhteen kuvakirjaan mahduttaa. Tieteenalaan tarkemmin perehtynyt ymmärtää välittömästi sen merkityksen, mikä tällaisella kirjalla on uuden tieteellisen tiedon karttumisen näkökulmasta."

"Kirjan lajikuvaukset ja määrityskaavat ohjaavat lähivuosina kymmeniä hyönteisistä kiinnostuneita harrastajia perehtymään eri puolilla Suomea eteen osuviin ludelajeihin. Tämä johtaa väistämättä moniin uusiin löytöihin ja tieteellisesti merkittävää tutkimusaineistoa karttuu laajalla rintamalla."

Tulossa lisää laadukkaita oppaita

"Ympäristöministeriö valitsi kuusi hanketta puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaan vuosille 2012−2014. Rahoitusta myönnettiin huonosti tunnettujen eliöryhmien taksonomian ja levinneisyyden selvittämiseen, yksittäisten uhanalaisten lajien elinympäristövaatimuksien ja suojelukeinojen kartoittamiseen sekä lajimääritysoppaiden kirjoittamiseen," ympäristöneuvos Mikko Kuusinen ympäristöministeriöstä sanoo.

Tarkoituksena on tuottaa määritysopas Suomen kannuskaskaista sekä Suomen lukeista ja valeskorpioneista Suomen ympäristökeskuksen koordinoimana.

Lisätiedot

Suomen jäkäläopas
Professori Soili Stenroos, Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
puh. (09) 1912 4443, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Suomen luteet
Vanhempi tutkija Teemu Rintala, Suomen ympäristökeskus, 
puh. 040 824 3286, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

PUTTE-ohjelma
Ympäristöneuvos, Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö, 
puh. 050 345 0582, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tiedottaja Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus, 
puh. 040 5098 654, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: