Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansainvälisten luonnonvarakysymysten huippunimet koolla Helsingissä

Tiedote 30.5.2011 klo 12.00

Kinahmin avolouhos Nilsiässä
Kuva: Tapio Heikkilä

YK:n ympäristöohjelma UNEPin alaisen kansainvälisen luonnonvarapaneelin kahdeksas virallinen kokous järjestetään Helsingissä 29.5.–1.6.  Kokouksessa ovat esillä muun muassa maailmanlaajuiset metallivirrat ja mineraalien saatavuus, luonnonvarojen riittävyys ja luonnonvarojen hyödyntämisen ympäristöhaitat.

Tapaamiseen kokoontuu useita johtavia luonnonvarakysymysten asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Mukana ovat lukuisin eri palkinnoin työstään kansainvälisten luonnonvarakysymysten hyväksi palkitut professorit Ernst von Weizsäcker Saksasta ja Thomas E. Graedel Yhdysvalloista. Tapaamisessa arvioidaan luonnonvarapaneelin työryhmien tähänastista edistymistä ja järjestetään työpajoja eri tutkimusaiheista.

Luonnonvarojen käytön riittävyys ja ympäristöhaitat asialistalla

Marraskuussa 2007 perustettu kansainvälinen luonnonvarapaneeli (International Panel for Sustainable Resource Management) on YK:n ympäristöohjelman alainen tutkijaryhmä. Luonnonvarapaneelin tarkoituksena on koota ja analysoida tutkimustietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä selvittää, kuinka taloudellista kasvua voidaan toteuttaa lisäämättä luonnonvarojen käyttöä.

"Tähänastisessa työssään kansainvälinen luonnonvarapaneeli on keskittynyt luonnonvarojen käytön ympäristöhaittojen minimoimiseen. Biopolttoaineiden ja metallivirtojen ympäristövaikutukset sekä makean veden saatavuus ovat olleet keskeisiä. Jatkossa arvioidaan muun muassa maankäytön aiheuttamia ympäristöriskejä sekä kaupunkien materiaalivirtoja", paneelin suomalaisjäsen Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi kertoo.

Helsingissä esillä metallivirrat ja mineraalien saatavuus

Kansainvälisen luonnonvarapaneelin Helsingin kokouksen yksi ajankohtaisimmista aiheista on globaalien metallivirtojen ja mineraalivarojen ympäristövaikutusten hallinta. Esillä ovat tähän liittyen kysymykset metallien kasvavasta maailmalaajuisesta kysynnästä sekä metallien tuotannon ympäristövaikutuksista ja kierrätysmahdollisuuksista suhteessa taloudelliseen kasvuun.

"Jos koko maapallon väestö kuluttaisi yhtä paljon metalleja kuin teollistuneissa maissa tällä hetkellä tehdään, maailmanlaajuisesti käytössä olevien metallivarojen kokonaismäärän tulisi olla 3-9 kertaa nykyistä suurempi". Näin tilanteen kestämättömyyttä kuvaillaan juuri ennen Helsingin kokousta julkaistussa kansainvälisen luonnonvarapaneelin metallityöryhmän raportissa.

Suomea kansainväliset metalli- ja mineraalikysymykset koskettavat eritoten elektroniikkateollisuudessa tarvittavien erikoismetallien saatavuuden kannalta. Lisäksi Suomi on tällä hetkellä yksi harvoista Euroopan maista, jossa suunnitellaan uusien kaivosten avaamista perusmetallien tuottamiseksi.

Riippumatonta asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi

Kansainvälinen luonnonvarapaneeli toimii riippumattomana luonnonvarojen kestävää käyttöä, ympäristövaikutuksia ja elinkaarikysymyksiä käsittelevänä tieteellisenä asiantuntija- ja arviointiorganisaationa. Suomi on ollut alusta asti aktiivisesti mukana tukemassa kansainvälisen luonnonvarapaneelin työtä. Helsingin kokouksen järjestävät ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE yhdessä YK:n ympäristöohjelman UNEPin (United Nations Environment Programme) kanssa.

Lisätietoja

Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus p. 040 740 1668

Ympäristöneuvos Antero Honkasalo, ympäristöministeriö p. 050 525 0892

Tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus haastatella Thomas E. Graedelia, Ernst von Weizsäckeriä ja muita kansainvälisen luonnonvarapaneelin asiantuntijoita 30.5. tiedotustilaisuuden ohella myös muina ajankohtina kokouksen aikana. Haastattelupyynnöt SYKEn tiedotuspäällikkö Sirpa Pelliselle puh, 040 740 2754.

UNEPin tiedote metallivirroista

UNEPin tiedote taloudellisen kasvun irtikytkemisestä luonnonvarojen käytöstä ja ympäristövaikutuksista

Esitys taloudellisen kasvun irtikytkemisestä luonnonvarojen käytöstä ja ympäristövaikutuksista

Thomas E. Graedelin esitys metallivirroista


Kohderyhmä: