Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansalaisten vesiruttohavaintoja kerätään Järviwikin avulla

Tiedote 4.7.2011 klo 12.00

Kanadanvesirutto.
Kuva: Anna Väisänen

Järviwiki-verkkopalvelussa on aloitettu Suomessa jo pitkään viihtyneen haitallisen vieraslajin kanadanvesiruton levinneisyyden kartoitus. Kansalaiset voivat nyt lisätä palveluun omia vesiruttohavaintojaan. Järviwiki sisältää perustiedot kaikista yli 1 hehtaarin kokoisista järvistämme sekä valmiit työkalut, joilla käyttäjät voivat jakaa mm. valokuvia ja havaintoja.

Kanadanvesirutto (Elodea canadensis) on Pohjois-Amerikasta peräisin oleva uposkasvi, joka tuotiin koristekasviksi Suomeen vuonna 1884. Vesiruton levinneisyys kattaa nykyisin Etelä- ja Keski-Suomen, minkä lisäksi erillisesiintymiä on Lapissa ja Koillismaalla, jossa se muodostaa massakasvustoja. Vesirutto on yksi viidestä kansallisen vieraslajistrategian haitallisista sisävesien vieraslajeista. Järviwiki-verkkopalveluun on myös linkitetty Luonnontieteellisen keskusmuseon kasviatlassivuilta kanadanvesiruton levinneisyystiedot.

Vesirutto voi levitä tehokkaasti myös pienistä palasista ja aiheuttaa muutoksia ekosysteemissä esim. syrjäyttämällä muita vesikasveja ja muuttamalla veden happamuutta. Massakasvuston aiheuttama vesistön umpeenkasvu haittaa kalastusta, vesillä liikkumista ja virkistyskäyttöä.

Vesirutosta levinneisyyskysely kansalaisille

Vesiruttohavaintojen kartuttamiseksi Suomen ympäristökeskus on luonut Järviwikiin valmiin lomakepohjan sekä listannut sinne kasvin tunnistusohjeet. Vesirutto on väriltään tummanvihreä, noin 30-200 cm pituiseksi kasvava rantojen uposkasvi. Se kasvaa kärjistään ja haaroo runsaasti. Lehdet ovat läpikuultavia, pehmeitä, pyöreäkärkisiä ja laidoiltaan hienosahaisia. Lehdet kasvavat kolmen kiehkuroina varren ympärillä. Kukkiessaan valkoiset kukat ulottuvat veden pinnan yläpuolelle, mutta kukkiminen on melko harvinaista.  

Mukaan voi liittää myös kuvan, arvion kasvuston määrästä sekä ensimmäisen esiintymisen ajankohdan, jos se on tiedossa.

Havaintoja vastaanottaa myös sähköpostilla tai puhelimitse tutkija Anna Väisänen p. 040 158 0173,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Kansalaisten tiedot vesiruton levinneisyydestä palvelevat vesiruttoon kohdistuvaa tutkimusta, joten kaikki havainnot- myös vesiruton puuttumisesta - ovat arvokkaita. Tutkimusta rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Lisätietoja

Tutkija Anna Väisänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 040 158 0173, sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: