Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansallinen etätyöpäivä haastaa suomalaiset joustaviin työtapoihin

Tiedote 10.8.2011 klo 12.00

SYKE ja Microsoft tiedottavat

Etätyö

Suomen ensimmäistä etätyöpäivää vietetään perjantaina 16. syyskuuta 2011. Työntekijöitä ja ammatinharjoittajia kannustetaan työskentelemään yhä useammin kotoa käsin tai joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työtekijöille mahdollisuus kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla, jolloin vietetetään myös autotonta päivää.

Etätyöskentelyllä on monia myönteisiä vaikutuksia: etätyö kasvattaa työhyvinvointia, suojelee ympäristöä, parantaa työntekijöiden elämänlaatua sekä lisää tuottavuutta vähentäen myös kustannuksia. Ensimmäisen kansallisen etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy.

"Työelämä ja työn tekotavat ovat jo muuttuneet, mutta silti työn ja ihmisten arjen yhteensovittaminen on usein kankeaa. Etätyön avulla voidaan helpottaa ihmisten arkea. Se kannustaa myös uudenlaisiin kestävää taloutta ja luovuutta edistäviin työn tekemisen tapoihin. Etätyön yleistyminen kannustaisi etätyölinjausten tekemiseen työpaikoilla ja vaikuttaisi esimerkiksi asuinalueiden suunnitteluun", kampanjassa mukana oleva ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Etätyöpäivä haastaa kaikki suomalaiset yritykset ja työntekijät mukaan etätyöpäivän viettoon osoitteessa www.etatyopaiva.fi. Verkkosivuilla voi ilmoittaa etätyöpäivänä säästyneet työmatkakilometrit ja sivun laskuri ilmoittaa vähentyneiden hiilidioksidipäästöjen määrän. Sivustolta löytyy myös ohjeita ja työkaluja säännöllisen etätyön toteuttamiseen.

Etätyön tekeminen on tulevaisuuden tapa työskennellä

"Kehittynyt teknologia ja työvälineet sekä tietotyön yleistyminen ja kansainvälistyminen ovat laajentaneet työn tekemisen ajan ja paikan valinnan mahdollisuuksia. Etätyön tekeminen seitsenkertaistui Suomessa vuosien 1990 ja 2008 välisenä aikana ja sen ennustetaan yleistyvän myös jatkossa. Työ ja Terveys -tutkimuksen mukaan 15 prosenttia suomalaisesta työvoimasta tekee etätyötä, heistä lähes joka toinen tekee sitä viikoittain. Monipaikkainen ja liikkuva työtapa on lisääntynyt: työtä tehdään kotona, asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, kulkuvälineissä, kahviloissa ja julkisissa tiloissa", Työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Ruohomäki sanoo.

”Etätyön tekemiseen tarvittava teknologia ja työvälineet ovat nyt niin kehittyneet, että työtä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Työntekijä voi olla työssä ja tavoitettavissa, vaikka ei olisikaan fyysisesti toimistolla. Itse puhumme nykyään läsnätyöstä, sillä toimistosta pois oleminen ei tarkoita, ettei voisi olla läsnä palavereissa ja tehdä yhteistyötä kollegoidensa kanssa”, kertoo Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen.

Lisääntynyt tuottavuus ja parempi elämänlaatu

Etätyön tekemisellä on monia positiivisia vaikutuksia niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Työntekijän tuottavuus lisääntyy, kun työrauhaa ja keskittymistä ei häiritse toimiston äänet ja turhat keskeytykset. Rauhallinen työympäristö sekä työajan joustavuus ja omien tarpeiden mukaan rytmittäminen kasvattavat työtyytyväisyyttä, ja työteho voi parantua kotitoimistossa työskennellessä. 

Tyytyväisyys ja elämänlaatu paranevat, kun työntekijä voi valita asuinpaikkansa työnpaikan sijainnista riippumatta. Etätyö mahdollistaa myös vajaakuntoisten työnteon sekä työnteon poikkeustilanteissa. Myöskään työntekijöiden ajansäästöä ei pidä aliarvioida, sillä työmatkat ovat aiempaa pidempiä ja varsinkin isoissa kaupungeissa liikennemäärien kasvun aiheuttamat ruuhkat lisäävät työmatkoihin käytettyä aikaa. Yrityksille joustava työpaikkamalli puolestaan tuo säästöjä, kun jaettujen työpisteiden ansiosta säästyy toimistotilaa.

Etätyö on myös ekoteko

Suomessa tehdään päivittäin yli kaksi miljoonaa edestakaista työmatkaa, joista neljä viidesosa kuljetaan henkilöautolla. Keskimääräinen työmatkan pituus on 13 kilometriä, johon aikaa kuluu noin puoli tuntia. Työmatkat aiheuttavat ruuhkahuippuja erityisesti aamu- ja iltapäivällä ja kasvattavat näin työmatkoihin käytettyä aikaa entisestään. Pitkien työmatkojen ympäristönkuormitus on merkittävintä. Yli 20 kilometrin työmatkojen osuus on vain 13 prosenttia kaikista alle 150 kilometrin työmatkoista, mutta nämä matkat aiheuttavat 58 prosenttia kaikista aiheutuvista työmatkakilometreistä.

”Liikenteen vähentäminen on yksi kestävän kehityksen mukaisista tavoitteista. Etätyö on tehokas keino hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Viikossa noin 1,3 miljoonaa kilometriä työmatkoja jää tekemättä kotona tehtyjen kokonaisten etätyöpäivien ansiosta. Työmatkaliikenteen väheneminen tasoittaa ruuhkahuippuja sekä pienentää ruuhkien määrää, ja vaikuttaa positiivisesti myös omaan kukkaroon polttoaineen kulutuksen vähetessä", Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ville Helminen sanoo.

Kampanja on osa työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010-2011

Lisätietoja

Etätyön tekemisestä Suomessa erikoistutkija Virpi Ruohomäki, Työterveyslaitos, puh. 046 851 3770, etunimi.sukunimi@ttl.fi 

Etätyön vaikutuksista liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen tutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 845, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kansallisesta etätyöpäivästä ympäristövastaava Saila Heijola, Microsoft, puh. 050 374 6515, etunimi.sukunimi@microsoft.com sekä 

kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi sekä

Suomen Ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Tilivuonna 2009 Microsoftin liikevaihto oli 62,48 miljardia US dollaria.


Aihealue:
Kohderyhmä: