Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kerro, mikä mättää ympäristönsuojelun säädöksissä

Tiedote 24.9.2014 klo 8.33

Longleat_Hedge_Maze_(detail).JPG

Kuva: Buckeye Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Millaiset ympäristösäädökset tuntuvat kohtuuttomilta? Tähän kysymykseen etsii vastausta Suomen ympäristökeskuksen verkkokysely, joka avautuu 24. syyskuuta. Kyselyllä halutaan selvittää kansalaisten näkemyksiä ympäristönsuojelusta. Tarkoituksena on saada yleiskuva siitä, millaisia lakeja, määräyksiä tai toimia kansalaiset pitävät kohtuuttomina, väärin kohdistuvina tai kokonaan turhina.

Sähköiseen kyselyyn voit vastata Otakantaa-palvelussa osoitteessa www.otakantaa.fi/ymparistosaadokset . Se avautuu syyskuun 24. päivä ja se on avoinna kahden viikon ajan lokakuun 8. päivään saakka.

Kysely on osa SYKEn Sivuvaikutukset hallintaan -tutkimushanketta. Vastauksien yhteenveto julkaistaan hankkeen verkkosivulla ja yleisön vastauksien perusteella muotoillaan suosituksia ympäristöpolitiikan toteutukselle.

Hankkeen taustalla on viime vuosina käyty keskustelu turhasta tai liiallisesta sääntelystä. Kansalaisten näkemysten selvittäminen auttaa viranomaisia ja päätöksentekijöitä säädösten ja niiden tulkintaohjeiden valmistelussa. Lisäksi tulokset auttavat tunnistamaan sääntelyn sivuvaikutuksia, joista on monesti vaikea saada tietoa.

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Jari Lyytimäki ja tutkija Janne Rinne, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: