Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Korkea varustelutaso lisää vapaa-ajan asuntojen vesihuoltojärjestelmän riskejä

Tiedote 30.3.2011 klo 12.00

Kuva: Erkki Santala

Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, ja vuosittain määrä kasvaa noin 4 000 rakennuksella. Uudet vapaa-ajan asunnot varustetaan usein lähes omakotitalotasoisiksi, jolloin huomiota on kiinnitettävä etenkin vesihuoltojärjestelmän laatuun ja lisääntyvään lämmitysenergian tarpeeseen. Varustelutason kasvaessa myös vanhoilla vapaa-ajan asunnoilla riskit vesihuoltojärjestelmän vaurioitumiselle pakkaskausina lisääntyvät etenkin, jos asunnot eivät ole jokapäiväisessä käytössä.

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt toimintamalleja loma-asuntojen vesihuoltojärjestelmien jäätymättömyyteen ja toimivuuteen talvisin.

Loma-asunnoilla ollaan harvoin jatkuvasti kylmänä vuodenaikana, mutta rakennuksia pidetään lämpiminä myös käytön väliaikoina muun muassa vesihuoltojärjestelmän jäätymättömyyden turvaamiseksi. Tämä kuormittaa sähköntuotantoa etenkin kovilla pakkasilla, kun lämmitysenergian tarve on valtakunnallisesti muutenkin suuri. Pakkaskausina myös riski lämmitettyjen loma-asuntojen vesivahingoille kasvaa mahdollisten sähkökatkosten myötä. Vedenhankinta ja jäteveden käsittely tuovat mukanaan oman haasteensa pakkasilla.

Talvimökin vesihuolto-opas neuvoo

Tuoreessa "Talvimökin vesihuolto" -oppaassa esitellään suunnittelu- ja toteutusmalleja vapaa-ajan asuntojen vesihuollon järjestämiseksi siten, että pakkasvaurion riski on vähäinen. Oppaassa esitellyt ratkaisut ja toimintamallit perustuvat siihen, että lämmitysenergian tarve ja toisaalta vesivahinkojen riskit ovat minimaaliset, loma-asumisen käyttömukavuus ei laske ja vaadittavat käytännön toimet ovat mahdollisimman yksinkertaiset. Oppaaseen on koottu myös aihetta koskevien selvitysten ja kyselytutkimusten tuloksia. Selvitykset toteutettiin osana laajempaa Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus -hanketta.

Talvimökin vesihuolto-opas soveltuu kaikentasoisille talvimökeille, yksinkertaisista kesämökeistä runsaasti varusteltuihin vapaa-ajan asuntoihin. Se on tarkoitettu vapaa-ajan asuntojen omistajille ja rakentajille sekä alan suunnittelijoille, yrityksille ja viranomaisille.

Talvimökin vesihuollon järjestäminen vaatii vielä tuotekehitystyötä, joten opasta suositellaan hyödynnettäväksi etenkin vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen talopakettien sekä vettä käyttävien laitteiden ja muiden vesihuoltojärjestelmän osien kehittämisessä.

Lisätietoa

Johtava asiantuntija Erkki Santala, SYKE, puh. 040 740 1594
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Sanna Vienonen, SYKE, puh. 0400 148 569
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tiedottaja Ulla Sonck, SYKEn viestintä, puh. 040 740 2186
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: