Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin

Tiedote 16.1.2015 klo 12.22

Geologian tutkimuskeskusen (GTK), Kiviteollisuusliiton ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiedote

Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa. Projektin tulokset on nyt julkaistu painetun kirjan lisäksi sähköisenä versiona.

Luonnonkiven ottotoiminnan ympäristökäytäntöjen tietopohjaa päivittävä ja laajentava julkaisu luo lähtökohdat alan toimintatapojen yhtenäistämiselle, lisää alan ympäristötietoisuutta ja tarjoaa alan parhaat käytännöt laajasti hyödynnettäväksi.

Julkaisussa esitetään perustiedot louhimoiden melu-, pöly-, tärinä- ja pinta- ja pohjavesivaikutusten arvioinnista ja mittaamisesta. Hankkeessa saatiin uutta tietoa melun, pölyn ja tärinän leviämisestä louhimoympäristössä.

Ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä noudattamalla voidaan saavuttaa lainsäädännön edellyttämät ympäristötavoitteet ja ne voivat toimia yleisemminkin yritystoiminnan pohjana.

Projektia rahoittivat GTK:n, Kiviteollisuusliitto ry:n ja SYKE:n lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja K. H. Renlundin säätiö.

Suomalainen kivi on kova sana maailmalla

Suomessa luonnonkivialalla on noin 200 aktiivisesti toimivaa yritystä. Pääosa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Teollisuudessa luonnonkivestä käytetään myös nimeä rakennuskivi ja tarvekivi. Päätuotteita ovat kiviblokit, rakennus- ja sisustuskivet, ympäristökivet, tulisijat sekä hautakivet ja muistomerkit.

Suomalaisen luonnonkiviteollisuuden päätoiminnot ovat graniitin louhinta ja vuolukivituotteiden valmistus. Luonnonkiveä viedään Suomesta noin 40 maahan. Viennin määrä oli vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 tonnia, viisinkertainen tuonnin arvoon verrattuna. Luonnonkiven tuottajana Suomi on 15 suurimman maan joukossa maailmassa.

Julkaisun tiedot

Lisätietoa

Geologian tutkimuskeskus: geologi Ilona Romu, puh. 029 503 3996, ilona.romu@gtk.fi

Kiviteollisuusliitto ry: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen puh. 0400 427 620, pekka@finstone.fi

Suomen ympäristökeskus: projektipäällikkö Kaj Forsius, puh. 029 525 1119, kaj.forsius@ymparisto.fi


Kohderyhmä: