Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merellä havaittiin öljypäästöjä aiempaa enemmän

Tiedote 21.1.2015 klo 9.50

SYKE ja Rajavartiolaitos tiedottavat

Vuonna 2014 Suomen viranomaisten tietoon tuli noin kolmannes edellisvuotta enemmän havaintoja mahdollisista öljypäästöistä merialueilla. Öljyksi varmistettiin lopulta 68 päästöä. Valtaosa päästöistä oli erittäin pieniä ja tapahtui sataman tai rannikon tuntumassa. Kahdessa tapauksessa mereen päätyi arviolta yli 1 kuutiometri öljyä.

Itämeri on luokiteltu erityisen herkäksi merialueeksi ja siksi öljyn päästäminen mereen on kielletty. Viime vuosina päästöt avomerellä ovat vähentyneet. Merenkulkijoiden toivotaan jatkossa kiinnittävän huomiota toimintaansa myös satamien tuntumassa. Vuonna 2014 öljypäästöihin liittyvä tutkinta aloitettiin 10 tapauksessa.

Suomen öljypäästöhavainnot Itämerellä 2014

Suomen öljypäästöhavainnot 2014

Öljypäästöjen valvonta on kansainvälistä yhteistyötä

Merialueilla öljypäästöjä tarkkaillaan lentovalvonnalla ja satelliittikuvien avulla. Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAn CleanSeaNet –satelliittikuvapalvelun välityksellä valvottiin Suomen merialueita yli 200 kuvan avulla. Kuvissa havaitut mahdolliset öljypäästöt tarkastetaan aina paikan päällä.

Säännölliseen merialueiden lentovalvontaan velvoittaa Itämeren suojelukomissio HELCOM. Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen laitteistoilla öljyn voi havaita pilvipeitteen läpi ja jopa kymmenien kilometrien päässä koneen lentoreitistä. Koneissa on myös alusten tunnistamiseen soveltuvat laitteistot.

Vuonna 2014 Suomen valvontalentokoneet valvoivat Itämerta yhteensä 505 tunnin ajan. Vilkkaimpia laivareittejä valvotaan yhteistyössä etenkin Ruotsin ja Viron kanssa. Suomi osallistuu aktiivisesti myös kansainvälisiin valvontaoperaatioihin, joissa ennalta määriteltyä merialuetta tarkkaillaan tehostetusti usean maan valvontalentokoneen voimin.

Valvontalentokoneet Norjassa 2014
Suomen, Saksan ja Hollannin Dornier 228-212 valvontalentokoneet valmiina öljynhavainnointiin Norjassa juhannusviikolla 2014. Kuva: Kati Tahvonen, SYKE

Lisätietoja

Öljypäästövalvonta
Ylitarkastaja Kati Tahvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 675, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Öljypäästöjen tutkinta
Meriturvallisuusasiantuntija Tom Lundell, Rajavartiolaitos, puh. 040 521 4685, etunimi.sukunimi@raja.fi

Viestintäasiantuntija Aira Saloniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 615, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tietoa verkossa


Kohderyhmä: