Öljyn polttamista tutkitaan arktisen alueen öljyntorjuntakeinona

Tiedote 6.3.2018 klo 9.04

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Aarhusin yliopisto tiedottavat:

Öljyn polttamisen soveltuvuutta arktisella alueella käytettäväksi öljyntorjuntakeinoksi testattiin viime kesänä Grönlannissa. Kokeet ovat osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa GRACE-projektia. Kokeiden tuloksia esitellään 7.–8. maaliskuuta Oulussa pidettävässä arktisen alueen öljyntorjuntaa käsittelevässä kansainvälisessä seminaarissa.

Polttokokeet teki Aarhusin yliopisto yhdessä Grönlannin öljyntorjunnasta vastaavan Greenland Oil Spill Response A/S:n kanssa. Mukana kokeiden toteutuksessa olivat myös öljyntorjuntaan erikoistuneet yritykset Lamor Corporation Ab ja DESMI A/S.

Öljyn polttaminen on yksi mahdollinen öljyonnettomuuden torjuntakeino. Etenkin arktisella alueella muiden torjuntakeinojen käyttö voi olla sääolosuhteiden ja etäisyyksien takia liian hidasta tai mahdotonta. Tutkittua tietoa öljyn polttamisen ympäristövaikutuksista on kuitenkin vähän. Esimerkiksi laivojen polttoaineena käytetyn raskaan polttoöljyn osalta kokeita ei ole juuri tehty, eikä öljyn polttamista rannikolla ole aiemmin tutkittu.

Baseline study of shoreline before experiments in Grace project 2017. Photo: Ole Geertz-Hansen
Ympäristön tilan lähtötaso selvitettiin ennen polttokokeita. © Kuva: Ole Geertz-Hansen

Öljyn polttamisen ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat palamisjäänteiden sisältämät myrkyt ja palamisen aiheuttamat päästöt ilmaan. Kun öljy poltetaan rannassa, myös kuumuuden vaikutukset on otettava huomioon.

Polttokokeet tehtiin heinäkuussa 2017 suljetulla alueella Grönlannin rannikolla. Uusina menetelminä kokeiltiin raakaöljyn polttamista rannassa ja palaneen öljyn jäämien keräämistä vedestä. Kokeille oli Grönlannin ympäristöviranomaisten lupa. Koealueet eristettiin öljypuomilla.

IFO 180 -laatuisen raskaan polttoöljyn polttaminen merellä onnistui hyvin. Öljy syttyi helposti, ja siitä jäi veteen suhteellisen vähän palamisjäänteitä. Kalliorannalla toteutettu raakaöljyn polttaminen osoittautui sekin tehokkaaksi menetelmäksi. Lisäksi rannalla operaatio oli yksinkertaisempi toteuttaa kuin merellä.

Kokeissa testattiin DESMI A/S:n troolin ja Lamor Corporation Ab:n kehittämän mekaanisen puhdistusyksikön toimivuutta palamisjäänteiden keräyksessä. Suurin osa jäänteistä saatiin troolattua vedestä.

Kokeissa saatiin tärkeää kokemusta polttamisesta ja sen organisoimisesta. Kaikkien osallistujien vastuiden ja komentoketjun selkeys on toiminnan onnistumisen kannalta avainasemassa.

Öljyn polttamisen ympäristövaikutuksia tutkitaan makrolevien, rantakotiloiden ja sinisimpukoiden avulla. Laboratoriotutkimuksissa analysoidaan kokeissa kerättyjen öljyn palamisjäänteiden kemiallinen koostumus ja arvioidaan niiden myrkyllisyys. Pitempiaikaisten ympäristövaikutusten seuranta koealueella jatkuu ensi kesänä. Öljyn polttamisesta aiheutuvien ilmapäästöjen tutkimusta varten Aarhusin yliopistolla on oma projektinsa.

Katsoenglanninkielinen video Grönlannissa tehdyistä kokeista

GRACEn ja muiden kansainvälisten hankkeiden tutkimustuloksia ja parhaita käytäntöjä esitellään Oulussa pidettävässä kansainvälisessä arktisen alueen öljyntorjuntaa käsittelevässä seminaarissa. GRACE-hankkeen tuloksia esitellään 8.3. klo 13.00.

7. maaliskuuta Oulun edustalla järjestetään jäätilanteen salliessa kansainvälinen MOSPA2018-öljyntorjuntaharjoitus, jossa testataan öljyn mekaanista keräämistä harjojen avulla. Kiinnostuneet voivat seurata harjoitusta suorana videolähetyksenä. Videolähetys alkaa klo 9.00.

Integrated oil spill response actions and environmental effects -projekti (GRACE) alkoi keväällä 2016. Siinä kehitetään, vertaillaan ja arvioidaan erilaisten öljyntorjuntatoimien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmissä ilmasto-olosuhteissa. Lisäksi projektissa kehitetään vedenalaisten öljyvuotojen reaaliaikaista havainnointia sekä työkaluja öljyntorjunnassa. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan 3,5-vuotiseen hankkeeseen osallistuu yhteensä 13 tutkimuslaitosta ja yritystä yhdeksästä maasta. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020.

Lisätietoja:

GRACE-projektin koordinaattori Kirsten Jørgensen, SYKE, puh. +358 295 251 245, kirsten.jorgensen@ymparisto.fi

Work package leader Kim Gustavson, Department of Bioscience, Aarhus University, Roskilde, Denmark, tel +45 22 640 945, kig@bios.au.dk

AU project coordinator Susse Wegeberg, Department of Bioscience, Aarhus University, Roskilde, Denmark, sw@bios.au.dk, tel. +45 30 183 118

Director Lonnie Bogø Wilms, Greenland Oil Spill Response, Nuuk, Greenland, tel. +299 560 245, lbw@gosr.gl

Viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. +358 295 251 135, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

GRACE-projektin verkkosivut:
www.grace-oil-project.eu

Valokuva median käyttöön:
Ympäristön tilan lähtötaso selvitettiin ennen Grönlannissa tehtyjä polttokokeita. © Kuva: Ole Geertz-Hansen (n. 2 MB)

 

 


Kohderyhmä: