Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Öljypäästöjen määrä pudonnut puoleen kuudessa vuodessa

Tiedote 5.2.2013 klo 10.00

SYKE ja Rajavartiolaitos tiedottavat

Vuonna 2012 Suomen viranomaiset havaitsivat 54 öljypäästöä Itämerellä. Näistä 47 päästöhavaintoa tehtiin Suomen merialueella, kuusi Virossa ja yksi Ruotsissa. Lisäksi virolaiset havaitsivat Suomen puolella 3 öljypäästöä. Suurin osa Suomen alueen päästöhavainnoista tehtiin edellisten vuosien tapaan satamissa tai rannan tuntumassa. Valvontalentokoneet tekivät useita havaintoja päälaivaväylillä.

Viranomaisten havaitsemien öljypäästötapausten määrä on puolittunut kuudessa vuodessa. Myös päästöjen koko on pienentynyt huomattavasti. Vuonna 2012 keskimääräinen öljypäästön tilavuus oli arviolta 25 litraa, kun se esimerkiksi vuonna 2008 oli noin 170 litraa.

Suomen tekemien öljypäästöhavaintojen määrä

UUSIN Tiedote_tilasto_lev425px.gif

Tavoitteena öljypäästöjen loppuminen – keinoina tehokas valvonta ja lainsäädäntö

Yhtenä syynä päästömäärien pienentymiseen voidaan pitää vuonna 2006 voimaan tullutta lakia, joka mahdollistaa rikosoikeudellista prosessia nopeamman hallinnollisen öljypäästömaksun määräämisen päästöön syyllistyneelle laivayhtiölle tai yksityishenkilölle. Päästömaksun suuruus riippuu sekä päästön että aluksen koosta. Vuonna 2012 Rajavartiolaitos aloitti öljypäästömaksututkinnan kahdessa tapauksessa, mikä on peräti 11 tapausta vähemmän kuin vuonna 2007. Määrättyjen öljypäästömaksujen suuruus on vaihdellut keskimäärin 10 000 euron molemmin puolin kuuden viime vuoden aikana. Öljypäästömaksu näyttää siis toimineen Suomessa ennaltaehkäisevästi.

Päästöhavainnot ovat olleet laskussa myös muualla Itämeren alueella. Avainasemassa on ollut panostaminen tehokkaaseen lentovalvontaan yhteistoiminnassa naapurimaiden kanssa. Säännölliset valvontalennot ympäristövalvontalaittein varustetuilla lentokoneilla alkoivat jo 1980-luvun puolella. Suomi hankki valvontalentokoneet 1990-luvun puolivälissä. Päästöjen vähenemisestä huolimatta työtä kuitenkin vielä riittää, sillä Itämeren suojelukomissio HELCOM on asettanut tavoitteeksi, että Itämeren öljypäästöt saadaan loppumaan kokonaan vuoteen 2021 mennessä.

Öljypäästöjen vähentämiseen panostetaan myös jatkossa

Rajavartiolaitoksen Dornier-lentokoneiden valvontalaitteistojen vuonna 2009 alkanut päivitystyö saadaan päätökseen tämän vuoden alkupuolella. Työ alkoi SYKE:n rahoittamana vuonna 2009, jolloin koneisiin uusittiin erityisesti ympäristövalvontaan käytettävät sivukulmatutkat ja öljyn suhteellista paksuutta mittaavat laitteet. Koneisiin lisättiin myös alusten AIS-tunnistetiedon vastaanottomahdollisuus ja satelliittitiedon siirtolinkki. Laitteistojen päivityksen toisesta vaiheesta vastasi Rajavartiolaitos, joka hankki koneisiin tutkat ja lämpökamerat. Lentokoneiden kaikki laitteet on nyt integroitu yhtenäiseksi valvontajärjestelmäksi.

Suomen alueen öljypäästöjäseurataan valvontalentojen lisäksi yli 250 satelliittikuvan avulla vuosittain. Satelliittikuvapalvelun tarjoaa Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA).  Sekä satelliittikuvien että valvontalentokoneiden avulla merialueita voidaan valvoa myös yöllä ja pilvipeitteen läpi.

Itämeren alueella järjestetään myös säännöllisiä päästövalvontaoperaatioita, joissa jollain vilkkaasti liikennöidyllä merialueella lennetään yhtäjaksoisesti vähintään vuorokauden ajan. Suomen koneet osallistuvat aktiivisesti näihin operaatioihin.

Lisätietoja

Öljypäästövalvonta
Ylitarkastaja Kati Tahvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 754, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hallinnollinen öljypäästömaksu
Meriturvallisuusasiantuntija Tom Lundell, Rajavartiolaitos, puh. 040 521 4685, etunimi.sukunimi@raja.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: