Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu

Tiedote 28.11.2014 klo 8.54

SAM_556.png

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusmenetelmät yksiin kansiin, mikä parantaa pohjavesiriskien hallintaa ja selkiyttää pohjavesien suojeluun liittyvää dokumentointia. Kokoavan esittämistavan ja käsitteiden yhdenmukaistamisen uskotaan myös edistävän eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Parhaimmillaan läpinäkyvä ja selkeä dokumentointi voi helpottaa ja nopeuttaa lupaprosesseja.  

Omalle koneelle tallennettava tarkistuslista on kehitetty erityisesti kaivosalalle, mutta sitä voidaan käyttää kaikissa pohjavesiensuojelun hankkeissa, joissa selvitetään pohjaveden pilaantumisen riskejä. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää sitä oman dokumentointinsa apuvälineenä sekä helpottamaan viranomaisasiointia.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista koostuu hydrologisista tiedoista sekä pohjaveden virtauskuvaan ja aineiden kulkeutumiseen liittyvien tietojen hallinnasta, mallintamisesta ja seurannasta. Tarkistuslistan avulla toiminnanharjoittaja tietää, mitä pohjavesiin liittyvää tietoa tarvitaan ja millaisin tutkimusmenetelmin tiedot saadaan luotettavasti selville. Samalla tehdyt pohjavesitutkimukset voi koota ja esittää tiiviisti ja kattavasti, sekä dokumentoida niissä käytetyt menetelmät, merkitä vastuuhenkilöt, tulevaisuuden selvitystarpeet ja aikataulut.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista on osa TEKESin rahoittamaa Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus -hanketta (SAM – Sustainable Acceptable Mining). Tarkistuslista julkaistaan myöhemmin myös englanniksi.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista

Lisätietoja

Erikoistutkija Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 704 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 268 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kehittämispäällikkö Taina Nystén, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 470 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: