Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rajavesikysymykset ja suomalainen osaaminen tapetilla ympäristöministerin vierailulla Kazakstaniin

Tiedote 22.9.2011 klo 12.00

Ympäristöministeri Ville Niinistö osallistui 21.–23.9. Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa järjestettyyn Environment for Europe -ministeritason konferenssiin, jossa käsiteltiin vihreää taloutta ja vesikysymyksiä.

"Rajallisten vesivarojen hallinta on paitsi ympäristökysymys, myös yksi isoimpia kehitystä ja vakautta sääteleviä tekijöitä muun muassa Keski-Aasian maissa. Avaintekijä vakaan kehityksen turvaamisessa on avoimen yhteiskunnallisen vuoropuhelun vahvistaminen", ministeri Niinistö korosti konferenssin toisena päivänä pitämässä puheenvuorossaan.

Kestävä vesitalous on tärkeä elementti myös köyhyyden ehkäisemisessä, sillä vesi on linkki terveyteen, hygieniaan, ruokaan, energiaan ja liikkumiseen. "Jotta vesien hoidossa saavutettu kehitys ei vaarantuisi, tarvitaan vahvempaa vesi- ja ympäristöhallinnointia, päteviä maanhallinnan käytäntöjä ja etenkin käytäntöjen yhdenmukaistamista", ministeri Niinistö toteaa.

Konferenssin lisäksi ministeri Niinistö tapasi Kazakstanissa Venäjän, Kazakstanin sekä muiden Keski-Aasian ja Kaukasuksen maiden ministereitä. Hän osallistui myös Cleantech Finlandin, Finnish Water Forumin, Finpron ja Kazakstanin Suomen suurlähetystön suomalaisille yrityksille ja yhteisölle järjestämään verkostoitumistapahtumaan. Tapaamisten yhteydessä kävi selväksi, että suomalaisella vesiosaamisella on Kazakstanissa ja naapurimaissa paljon kysyntää.

"Voimme tarjota hyviä käytäntöjä paitsi rajavesikysymysten hallinnointiin myös teknologian hyödyntämiseen. Suomella on paljon osaamista sekä vesien puhdistamisessa että veden riittävyyttä ja puhtautta mittaavissa teknologioissa", ministeri Niinistö sanoo.

Kokouksessa julkaistiin myös Euroopan talouskomissio UNECE:n raportti "Second assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters", jossa on tarkasteltu kattavasti ja ajantasaisesti valtionrajojen yli ulottuvia jokia, järviä ja pohjavesialueita talouskomission toimialueella Euroopassa ja Aasiassa. Raportin valmistelussa on ollut mukana yli 250 asiantuntijaa sekä ympäristö- ja vesihallintoa noin 50 maasta. Raporttia valmistelleen kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimi Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi.

"Nyt valmistuneen selvityksen rahoitti Suomen ulkoasiainministeriö ja sen tekemiseen osallistui suuri joukko suomalaisia vesialan asiantuntijoita. Suomella on maailmanlaajuisestikin mitattuna poikkeuksellisen pitkä ja laaja kokemus rajavesiyhteistyöstä etenkin Venäjän kanssa", pääjohtaja Lea Kauppi toteaa.

UNECE:n raportin mukaan painopisteet rajavesistöalueilla ovat erityisesti institutionaalisessa ja lainsäädännöllisessä kehittämisessä. Ilmastonmuutos on myös tärkeä tekijä, joka tulee vaikuttamaan rajavesistöihin. Kosteikkoalueilla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota ekosysteemien pilaantumisen ja häviämisen estämiseksi.

Rajavesistöraportti englanniksi ja venäjäksi:

Lisätietoja

Erityisavustaja Paloma Hannonen, ympäristöministeriö, puh. +358 400 143 912, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Henna Haapala, ympäristöministeriö, puh. +358 50 353 3894, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

UNECE:n raporttia  "Second assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters" valmistelleen työryhmän puheenjohtaja pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus puh. +358 40 740 1668, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: