Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE Policy Brief: Ympäristövaikutukset on huomioitava ravitsemussuosituksissa

Tiedote 31.8.2020 klo 13.11
 

Kasvisten, palkokasvien ja kalan osuuden lisääminen ruokavaliossa auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, Itämeren ja sisävesien rehevöitymistä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Kansallisissa ravitsemussuosituksissa on otettava huomioon sekä ravitsemuksellinen että ekologinen kestävyys, painotetaan tänään ilmestyneessä SYKE Policy Brief -julkaisussa. Julkaisu on suunnattu ruokapolitiikan valmistelijoille ja päätöksentekijöille.

Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia päivitetään parhaillaan. Päivityksessä korostetaan ympäristövaikutusten huomioimista osana kestävää ravitsemusta. ”Yhteinen ympäristökriteerien luominen on aloitettava myös Suomessa”, korostaa ryhmäpäällikkö Jani Salminen SYKEstä. Ympäristökriteerien on perustuttava yhteisesti sovittuihin vertailukelpoisiin menetelmiin ja avoimeen julkiseen dataan.

Julkiset ruokapalvelut ohjaamaan kestävää syömistä

Suomessa julkiset ruokapalvelut ovat edelläkävijöitä kestävän syömisen edistämisessä. Suomalaiset nauttivat vuosittain yli 380 miljoonaa ateriaa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Myös yksityisellä puolella yritys voi vaatia ravitsemussuositusten noudattamista henkilöstöravintoloissaan.

Nykyiset ravitsemussuositukset ohjaavat koulujen, varhaiskasvatuksen ja opiskelijaruokaloiden keittiöitä tarjoamaan kaikille aina myös kasvisruokavaihtoehdon. Osana välipalaa tulisi tarjota tuoreita kasviksia ja hedelmiä. Kuntia on kannustettu myös vastuullisiin julkisiin elintarvikehankintoihin.

”Ympäristökriteerien sisällyttäminen ravitsemussuosituksiin loisi yhtenäisen pohjan kestävän ravitsemuksen eteen tehtävälle työlle”, sanoo johtava tutkija Minna Kaljonen SYKEstä. Se auttaisi myös kuntia asettamaan sitovia strategisia tavoitteita julkisille hankinnoille ja palveluille. Nyt kunnilta ja ruokapalveluilta puuttuvat selkeät kriteerit, joiden pohjalta ohjata ympäristöystävällisiä elintarvikehankintoja.

Kasvisruoan lisääminen listoille ei kuitenkaan auta, ellei ruoka tule syödyksi. ”Oppilaita ja lapsia onkin jatkossa kuultava vahvemmin uusien ympäristöystävällisten reseptien kehittämisessä”, muistuttaa Kaljonen. ”Koulu- ja päiväkotiruokailu on keskeinen osa kouluissa ja päiväkodeissa annettavaa ruokakasvatusta.”

Kasvis- ja kalapainotteinen ruokavalio on kestävää

Ympäristöllisesti kestävään ruokavalioon kuuluu nykyistä enemmän kasviksia ja kalaa ja vastaavasti vähemmän kotieläintuotteita, kuten naudan- ja sianlihaa sekä maitotuotteita. Parhaimmillaan ekologisesti ja ravitsemuksellisesti kestävä ruokavalio kulkevat käsikädessä.

Suomalaiset syövät kotimaista villikalaa noin 6,5 kiloa henkeä kohden vuodessa. ”Villikalan käyttö voitaisiin moninkertaistaa”, muistuttaa erikoistutkija Seppo Knuuttila SYKEstä.

Kalan lisäksi myös kasvisten ja etenkin palkokasvien monipuolisempi käyttö on suositeltavaa sekä ympäristön että ravitsemuksen kannalta.

Ruokapolitiikkaa on muutettava

SYKEn Policy Brief linjaa, ettei kestävään ruokavalioon siirrytä pelkästään syömistä tai kulutusta ohjaamalla, vaan tarvitaan kokonaisvaltainen ruokapolitiikan muutos, myös Suomessa.

Ravitsemussuositusten päivityksen lisäksi maataloustukijärjestelmää ja ympäristösääntelyä on muutettava tukemaan ympäristöllisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän ruuan tuotantoa.

Maatalous- ja ruokapolitiikan on oltava ennakoitavaa. Tällöin ruuan alkutuotanto ja elintarviketeollisuus uskaltavat tehdä uudistusten vaatimia investointeja.

Terveys- ja ympäristöperusteisia kannustimia tulee tarkastella yhdessä. Tämä on tärkeää esimerkiksi, kun vertaillaan eri verotusmallien kustannustehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Lisätietoja

Johtava tutkija Minna Kaljonen, SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 252

Ryhmäpäällikkö Jani Salminen, SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 608

Erikoistutkija Seppo Knuuttila, SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 4133 286

 

SYKE Policy Brief: Ympäristövaikutukset on huomioitava ravitsemussuosituksissa

SYKE Policy Brief: Environmental impact needs to be considered in nutrition recommendations
 

Kaikki SYKEn Policy Brief -julkaisut suomeksi ja englanniksi 

SYKE Policy Brief -julkaisut ovat päättäjille ja asiantuntijoille suunnattuja kannanottoja, joissa esitetään tiiviissä ja perustellussa muodossa SYKEn näkemys ja suositukset jostain ajankohtaisesta kysymyksestä.


Kohderyhmä: