Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn YT-neuvottelut ovat päättyneet

Tiedote 2.7.2015 klo 12.25
Kalibrointipalvelut
© Riku Lumiaro/SYKE

SYKEn YT-neuvotteluiden seurauksena kahdeksan henkilön palvelussuhde päättyy irtisanomiseen. Muita ratkaisuja ovat henkilöiden tehtävämuutokset, määräaikaisuuden päättyminen, osa-aikaisuus tai eläköityminen. Neuvottelujen kohteena oli 27 henkilöä.

”Tavoitteenamme oli löytää ripeästi ja tehokkaasti erilaisia vaihtoehtoja jokaiselle YT-menettelyn piirissä olleelle ihmiselle. Valitettavasti kaikkien osalta ei työsuhdetta voitu jatkaa. Olosuhteisiin nähden kohtuullisia ratkaisuja löytyi kuitenkin enemmän kuin aluksi arvioitiin”, toteaa pääjohtaja Lea Kauppi.

”SYKEn laboratoriotoiminta on kansainvälisesti korkealaatuista ja sen merkitys ympäristöasioiden hallinnassa on olennainen. Muutostilanteessa etsittiin ratkaisuja, jotka vahvistavat laboratoriokeskuksen toimintaa siten, että se kykenee jatkossakin vastaamaan uusiin tarpeisiin”, kertoo pääjohtaja Lea Kauppi. 

Neuvottelujen taustalla oli ELY-keskusten irtisanomat analyysi- ja asiantuntijapalvelusopimukset vuoden 2016 alusta lukien. Sopimusten päättyminen vähentää laboratoriokeskuksen vuotuista rahoitusta noin 850 000 eurolla. Neuvottelut kohdistuivat Joensuun, Oulun ja Helsingin laboratorioihin, joissa työmäärä vähenee olennaisesti. YT-neuvotteluiden seurauksena Joensuun toimipaikan kemian analyysipalvelut päättyvät ensi vuoden alussa, mutta muu toiminta jatkuu.

Lisätietoja

Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 700, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: