Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn meri- ja paikkatieto-osaamista viedään Sansibariin

Tiedote 25.5.2016 klo 13.00
Sansibarilaiset vieraat Arandalla toukokuu 2016
Sansibarin ympäristö- ja aluehallinnon edustajat vierailevat parhaillaan Suomessa. Merentutkimusalus Arandaa vieraille esittelee kapteeni Jaakko Helanto (vas.), aluksen hallintalaitteita kokeilee pääsihteeri Ahmed Rashid ja tilannetta seuraavat ylijohtaja Mohammed Soud Sansibarista ja projektipäällikkö Pekka Salminen SYKEstä. © Markku Viitasalo

SYKE yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt kehitysyhteistyöhankkeen Itä-Afrikan Sansibarissa. Tavoitteena on, että maan viranomaiset laajentavat paikkatiedon hyödyntämistä rakentamalla paikkatietoinfrastruktuuria ja itsenäisesti laativat Sansibarin pääsaaren meri- ja rannikkoalueille kestävän käytön suunnitelman. Ulkoministeriön rahoittaman hankkeen suomalaiset osapuolet ovat SYKE, Maanmittauslaitos ja Turun yliopisto.

”Sansibarin rannikkoalueiden käyttö on kiivaassa muutoksessa. Väestö kasvaa ja matkailu lisääntyy, mikä tarkoittaa kiihtyvää rannikolle rakentamista. Muitakin ongelmia on. Esimerkiksi laitonta dynamiittikalastusta harjoitetaan ja korallien vahingoittaminen on yleistä”, kuvailee tutkimusprofessori Markku Viitasalo SYKEn merikeskuksesta.

Sansibar koostuu saarista, jotka sijaitsevat Afrikan itärannikolla Intian valtameressä. Saariryhmällä on itsehallinnollinen asema Tansanian liittovaltiossa. Suurimmat saaret ovat noin 80:n ja 60 kilometrin pituiset Unguja (Sansibar) ja Pemba. Saarilla asuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä vain 2650 neliökilometrin alueella.

”Meren ja rannikon kasvava käyttö uhkaa alueen ainutlaatuisia koralliriuttoja ja mangrovemetsiä, joista sekä saarien meriekosysteemi että rannikon asukkaat ovat pitkälti riippuvaisia. Aluesuunnittelulla keskenään ristiriitaisiakin rannikon käyttötapoja voidaan sovittaa yhteen”, Viitasalo sanoo.

Yhteistyötä Sansibarilla ja Suomessa

Suomen ulkoministeriö on jo pitkään rahoittanut kestävään maankäytön kehitykseen liittyviä hankkeita ja näiden tuloksena on hiljattain valmistunut mm. Sansibarin valtion kansallinen maankäyttöstrategia ja maankäyttösuunnitelma.

Sansibarilainen pääkumppani on maakomissio (COLA - Zanzibar Commission for Lands) ja työtä tehdään useiden valtion laitosten sekä Sansibarin valtionyliopiston kanssa.

Hanke jakautuu kolmeen osaan: paikkatietoinfrastruktuuri, rannikko- ja merialuesuunnittelu sekä paikkatietokoulutus.

”SYKEn tietokeskus ja Maanmittauslaitos  kehittävät yhdessä hankkeeseen osallistuvien Sansibarin virastojen kanssa  paikkatietojen jakelun ja hyödyntämisen mahdollistavan infrastruktuurin.  Sen rakentamiseen osallistuu koordinaattorina toimivan COLAn lisäksi myös muita paikkatietoja tuottavia viranomaisie, mm. Sansibarin ympäristövirasto (ZEMA Zanzibar Environmental Management Authority) ja Metsä- ja luonnonvaravirasto (DFNR Department of Forestry and Non-Renewable Natural Resource)", toteaa ryhmäpäällikkö Riitta Teiniranta SYKEn tietokeskuksesta. 

"Sansibarilla on hyvät edellytykset paikkatietoinfrastuktuurin rakentamiseen. Paikkatietoa jaetaan jo nyt asiantuntijoiden kesken ja halua digitaalisen tiedon jakamisen kehittämiseen on. Sansibarilla on menossa e-government-ohjelma ja paikkatiedot voisivat jopa toimia ohjelman edistäjänä”, Teiniranta toteaa. 

SYKEn merikeskus puolestaan auttaa kartoittamaan merialueen arvokohteita ja kehittämään meri- ja rannikkoalueiden käytön suunnittelua. Tietoa kootaan kustannustehokkaasti, pääasiassa vapaasti saatavilla olevien satelliitti- ja ilmakuvien avulla. Kaukokartoitusta varmennetaan kenttähavainnoilla. Pilottisuunnitelma luodaan Ungujan saaren koillisosaan, jonne ennakoidaan uutta asutusta ja turismia. Suunnitelma ohjaa alueen tulevaa kehitystä kestävämpään suuntaan”, Viitasalo sanoo.

”Hanke hyödyntää SYKEn merikeskuksen osaamista, joka on karttunut muun muassa VELMU-hankkeen myötä”, Viitasalo toteaa.

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos vastaa sansibarilaisten asiantuntijoiden paikkatietokoulutuksesta. Laitos on toistakymmentä vuotta tehnyt tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyöstä sansibarilaisten alan asiantuntijoiden kanssa.

Ulkoministeriö rahoittaa hanketta yhteensä 719 000 eurolla vuosina 2016-2018. Rahoituksella kehitetään paikkatietoinfrastruktuuria ja laaditaan pilottialueelle alueiden käytön suunnitelma.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Markku Viitasalo
SYKEn merikeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh: +358 295 251 742

Projektipäällikkö Pekka Salminen
SYKEn kansainvälisten asiain yksikkö
etunimi.j.sukunimi@ymparisto.fi
Puh: +358 295 251 606

Ryhmäpäällikkö Riitta Teiniranta
SYKEn tietokeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh:  +358 295 251 688

Dosentti, yliopistonlehtori Niina Käyhkö
Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos
Puh: +358 400 310 427
niina.kayhko (at) utu.fi

 


Aihealue:
Kohderyhmä: