Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen tunturialueista paikkatietoaineisto

Tiedote 23.5.2017 klo 9.00

Suomen tunturialueista ei ole aiemmin koottu kattavaa sijaintitietoa, vaikka tarvetta tiedolle on ollut. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä on nyt laadittu paikkatietoaineisto Suomen tunturialueesta, ns. tunturimaski. Tunturialueeseen kuuluvat puuton ja yksittäisten puiden ja puuryhmien luonnehtima paljakka sekä tunturikoivuvyöhyke eli alueet yhtenäisen havumetsävyöhykkeen pohjois- tai yläpuolella.

Tunturikoivikkoa ja avotunturia.  Kuva Arto Saikkonen / Metsähallitus.
Käsivarren tunturialuetta. Kuva Arto Saikkonen / Metsähallitus.

Tunturimaskista eli tunturialueen digitaalisesta rajauksesta on tehty vapaasti ladattava aineistopaketti SYKEn Avoin tieto -verkkosivulle. Aineisto on erityisen hyödyllinen esim. kansainvälisissä raportoinneissa sekä maankäyttö-, ilmasto- ja ekosysteemipalvelutarkasteluissa.


Hajanainen tieto on koottu yhteen

Tunturimaski kokoaa tunturiluontotyyppien sijainnista yhteen tietoa, joka on aiemmin ollut kansalaisten saavuttamattomissa ja viranomaisillekin vaikeasti käytettävissä. Maskin koostamisessa on hyödynnetty monia eri lähtöaineistoja, mm. Metsähallituksen luontopalveluiden kuviotietoja, Luken valtakunnan metsien monilähdeinventointiaineistoa, metsänrajamalleja ja porolaidunaineistoa sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja ilmakuvia.

Ilmakuvatulkintaa hyödyntäen luotiin täysin uusi tunturialueaineisto yksityismaille. Vanhoista aineistoista määritettiin useita satoja luontotyyppikuvioita tuoreen ilmakuva-aineiston perusteella sekä yhtenäistämällä luontotyyppitulkintoja.

Työn osana luotiin tunturialueen kattavat hakuehdot, joilla aineistoa voidaan tulevaisuudessa päivittää. Ilmastonmuutoksen edetessä tunturialue tulee vähitellen supistumaan, ja tämä muutos tallentuu tunturimaskin eri versioihin.

Esimerkki kartta-aineistosta
Ruskealla tunturikuvioiden alue ja punaisella tunturikuvioihin mukaan luettava alue. Aineisto: © SYKE, Mtsähallitus, taustakartta: © MML, Esri Finland.


Tunturimaski koottiin SYKEssä luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä. Metsähallituksen ja Luken asiantuntijat sekä luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tunturiryhmä osallistuivat lähtöaineistojen tarkistamiseen ja täydentämiseen. Tunturimaskista toivotaan palautetta, jonka perusteella aineistoa on tarkoitus kehittää.


Lisätiedot

Erikoistutkija Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 294, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Katariina Mäkelä, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 443, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoissuunnittelija Arto Saikkonen, Metsähallitus Lapin luontopalvelut, p. 0206 39 7308 etunimi.sukunimi@metsa.fi

Varttunut tutkija Kari Mikkola, Luonnonvarakeskus Luke, p. 0295 325 567, etunimi.sukunimi@luke.fi
 

Avotunturia Käsivarressa. Kuva Arto Saikkonen / Metsähallitus
Avotunturialue. Kuva Arto Saikkonen / Metsähallitus.


 


Kohderyhmä: