Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomenlahti-vuoden 2014 työ on käynnistynyt - Matti Vanhanen kokoaa teemavuoden kansalaisvaltuuskunnan

Tiedote 14.1.2013 klo 12.00

Suomi, Viro ja Venäjä ovat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä tekemässä kattavaa tutkimusta Suomenlahden tilasta sekä etsimässä keinoja, miten kansalaiset ja yritykset voivat yhdessä tutkijoiden kanssa parantaa Suomenlahden meriympäristön hyvinvointia. Nimikkovuoden 2014 päätteeksi kootaan Suomenlahti-julistus, jossa hankkeessa mukana olevat Suomenlahden rantavaltioiden päättäjät sitoutuvat Suomenlahden kestävää käyttöä edistäviin toimenpiteisiin. Myös nuoret tekevät oman Suomenlahti-julistuksensa.

Pidetään huolta yhteisestä Suomenlahdesta

Suomen, Venäjän ja Viron yhteisestä Suomenlahti-vuodesta 2014 on sovittu kunkin maan ympäristönsuojelusta vastaavien ministeriöiden välillä. Suomessa perustettua ohjausryhmää johtaa kansliapäällikkö Hannele Pokka. ”Vaikka ympäristöministeriöt ovat koordinoivassa roolissa, asia koskee kussakin maassa useita politiikan alueita sekä talous- ja yhteiskunnallista elämää laajasti. Lisäksi Suomenlahti-vuodella 2014 on vahva alueellinen sekä EU:n ja Venäjän yhteistyön ulottuvuus. Yhtenä tavoitteena on tukea HELCOMin työtä Suomenlahden erityspiirteiden selvittämisessä.”

Suomenlahti-vuodelle 2014 ollaan perustamassa taustayhteisöksi kansalaisvaltuuskunta. Siihen kutsutaan mukaan niitä suomalaisia tahoja, jotka haluavat osallistua Suomenlahti-vuoden toteutukseen. Myös yritykset ovat entistä voimakkaammin tulossa mukaan ympäristöyhteistyöhön.

”Vastaavanlaiset yhteisöt on tarkoitus perustaa myös Venäjälle ja Viroon”, kertoo kokoamistehtävään kutsuttu toimitusjohtaja Matti Vanhanen Perheyritysten liitosta. ”Vapaaehtoistoiminta tällaisessa suuressa hankkeessa sitouttaa yhteiskuntaa laajasti” hän toteaa.

Kansalaisvaltuuskunta kokoontuu ensimmäisen kerran helmikuussa 2013. Siihen kutsutaan edustajia muun muassa rannikkokaupungeista ja -kunnista, yrityksistä, järjestöistä ja mediasta.

”Suomenlahti-vuodesta 2014 on tarkoitus tehdä kaikkia Suomenlahden rannikolla asuvia ihmisiä koskettava tapahtuma. Teemavuoden onnistuneen toteuttamisen tueksi tarvitaan laajaa yhteistyötä niin julkisen kuin yksityisen sektorin kanssa. Näin taataan teemavuoden tarvitsema vaikuttavuus sekä taloudellinen tuki ja näkyvyys”, toteaa Suomenlahden nimikkovuoden koordinaattori Kai Myrberg Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkimusyhteistyötä edistetään

”Nimikkovuoden myötä Suomenlahden tilaa aletaan tutkia entistä tiiviimmin Suomen, Venäjän ja Viron yhteistyönä. Alueelle luodaan yhteinen seurantaverkosto, joka kattaa nykyistä paremmin koko Suomenlahden. On erityisen tärkeää, että seurantaa tehdään samoilla menetelmillä ja että seurantatieto välittyy kaikille sitä tarvitseville”, kertoo Kai Myrberg.

Suomenlahti-vuonna 2014 hankkeessa kerättävä tutkimustieto on tarkoitus välittää suoraan ympäristökasvatukseen. Eri puolilla Suomenlahtea järjestetään kursseja, tapahtumia ja retkiä niin koululaisille, opettajille kuin suurelle yleisölle. Päämääränä on välittää tietoa Suomenlahden tilaa parantavista käytännön toimista mahdollisimman laajasti.

Suomenlahti-vuoden 2014 päätteeksi eri maiden asiantuntijat yhdessä laativat päättäjille luovutettavan Suomenlahti-julistuksen. Siinä rantavaltiot sitoutetaan edistämään Suomenlahden kestävää käyttöä. Tavoitteena on, että Venäjän, Viron ja Suomen ympäristöministerit allekirjoittavat julistuksen. Ympäristöministerit ovat jo sitoutuneet Suomenlahti-vuoden 2014 toteutukseen. Lisäksi nuoret laativat oman Suomenlahti-julistuksensa. Myös kansalaisvaltuuskunnan rooli on tärkeä päättäjien ja tutkijoiden lisäksi julistuksen valmistelussa.

Suomenlahti-vuoden 2014 taustayhteisön toimintasuunnitelma esiteltiin maanantaina 14.1. merentutkimusalus Arandalla, joka samalla aloitti kolmiviikkoisen talviseurantamatkansa Itämerellä. Matkalla Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitokset tutkijat kokoavat tietoa myös Suomenlahden tilasta.

Lisätietoja

Suomenlahti-vuosi

Johtava tutkija Kai Myrberg, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 050 511 0078, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Arandan matka

Kehittämispäällikkö Juha Flinkman, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 040 750 3911, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: