Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomi osallistuu öljyntorjunnan testaus- ja havainnointioperaatioon Norjan rannikolla

Tiedote 13.6.2016 klo 10.09

Suomen ympäristökeskus ja Rajavartiolaitos tiedottavat

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Rajavartiolaitos osallistuvat 13.- 16. kesäkuuta Pohjanmerellä Norjan Stavangerin alueella öljynhavainnointioperaatioon. Neljäpäiväisessä operaatiossa mereen lasketaan erilaisia öljyjä kaikkiaan 208 m3 ja öljyntorjunta-alukset keräävät öljyn merestä. Harjoitukseen liittyy öljyhavainnointi satelliitein sekä lentovalvonnan ja miehittämättömien lentoalusten avulla. Suomi osallistuu lentovalvontatehtävään Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokoneella, johon SYKE on hankkinut öljyhavainnointilaitteiston. Lentokoneen tehtävänä on öljyntorjunta-aluksen opastus torjuntatehtävässä ja erilaisten testattavien torjuntalaitteiden tehokkuuden tarkkailu ilmasta.

Öljyn havainnointia lentokoneella
Suomi osallistuu havainnointioperaatioon Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokoneella. © Katsuhiko Togunaka

”Vaikka ympäristönsuojelun näkökulmasta öljyn kaataminen mereen tuntuu omituiselta ovat Norjan viranomaiset päätyneet siihen, että tällaista vuotuista harjoitusta tarvitaan öljyntorjunta- ja havainnointilaitteiden toimivuuden varmistamiseksi todellisen öljyvahinkojen varalta. Norjassa joudutaan varautumaan erityisesti raakaöljyvuotoihin avomerellä laajojen öljyn- ja kaasuntuotantoalueiden vuoksi” ylitarkastaja Heli Haapasaari SYKEn ympäristövahinkojen torjunnasta sanoo.

Pohjanmerellä on tapahtunut laajojakin öljypäästöjä ja niihin varautumiseen on panostettu. Osa varautumista on harjoitella avomerellä öljypäästöjen avulla, jolloin erilaisten mekaanisten keräinten tehokkuudesta saadaan suoraa tietoa.

”Suuren öljypäästön havainnointi on Rajavartiolaitoksen lentokoneen miehistölle harjoituksen arvokkain osa, sillä valvontalaitteita ei ole jouduttu käyttämään todellisessa onnettomuudessa suurten öljymäärien havainnointiin. Avomerellä tapahtuneen öljypäästön havaitseminen nopeasti antaa torjuntaorganisaatiolle arvokasta aikaa käynnistää torjuntatoimet alueella. Uudet sensorijärjestelmät ja myös olemassa olevien havainnointilaitteiden toiminnan varmistaminen oikeassa ympäristössä on paras tae sille, että todellisessa onnettomuustilanteessa öljy löydetään heti” yliluutnantti Petri Jantunen Rajavartiolaitoksesta korostaa.

Myös laitteita käyttävien operaattoreiden kannalta harjoitus on tärkeä, koska näin pienennetään väärien hälytysten lukumäärää. Tiedossa on, että suuri osa kesäaikana satelliitilla havaituista oletetuista öljypäästöistä varmentuu tarkastuskäynnillä joksikin muuksi, tavallisimmin leväkukintojen aiheuttamaksi ilmiöksi.

Suomen Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontakone lentää harjoitusalueella tapahtuman kaikkina päivinä ja testaa laitteitaan. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat osallistuvat lennoille ja seuraavat torjuntatoimia johtokeskuksessa Norjan Stravangerissa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 134, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Dornier-ohjaaja, yliluutnantti Petri Jantunen, Rajavartiolaitos, puh. +358 295 428614, etunimi.sukunimi@raja.fi

Vuoden 2015 harjoitus

2015 lentohavainnoista Suomen merialueilla

2015 öljyhavainnot Itämerellä


Kohderyhmä: