Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uhanalaiset luontokeitaat kalkki- ja serpentiinikalliot kartoitetaan

Tiedote 4.6.2020 klo 9.48
Kalkki- ja serpentiinikalliot ovat kallioluonnon uhanalaisia keitaita, joilla tavataan monia harvinaisia kasvi-, sammal- ja jäkälälajeja ja niillä eläviä hyönteisiä. Kalkkikallioilla elää noin 300 uhanalaista lajia. Suomessa kalkkikalliot ovat harvinaisia ja pienalaisia. Kalkki- ja serpentiinikallioiden kartoitustyöt aloitetaan tulevan kesän aikana.
Kalkkikivikalliota
Dolomiittista kerroksellista kalkkikiveä Torniossa. Kuva Jukka Husa.
 
Kolmivuotinen inventointihanke toteutetaan ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen rahoituksella. Tulevana kesänä maastotöitä tehdään Itä-Suomessa Savosta Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella.

Kalkkikalliotieto on puutteellista

Suomessa kalkkikalliot ovat harvinaisia ja useimmiten pienialaisia elinympäristölaikkuja. Ne ovat alttiita tuhoutumaan maankäytössä, jopa yksittäisissä rakennushankkeissa.
 
Serpentiinikallioilla esiintyvää erikoista serpentiinikasvillisuutta kasvaa ainoastaan tietyillä ultraemäksisillä kallioilla. Tiedot niiden lajistosta ovat kuitenkin puutteellisia. Maastokartoituksessa kalkki- ja serpentiinikalliolta kerätään tietoa kallioiden sijainnista, laadusta ja määrästä, luontotyypeistä, kasvi-, jäkälä- ja sammallajistosta, uhkatekijöistä sekä suojelu- ja hoitotarpeesta.
 
Maastotyöt kohdistetaan esiselvitystiedon perusteella sellaisille kalkki- ja ultraemäksisten kivilajien esiintymille, joissa kalkkikiveä ja ultraemäksistä kallioita arvioidaan esiintyvän. Tiedot niiden lajistosta ovat puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan kartoitettu.
 
Inventoinnin tulokset antavat tarkempaa tietoa kalkki- ja serpentiinikallioiden esiintymisverkosta maassamme ja toimivat tietopohjana niiden hoidon ja suojelun suunnittelussa. Inventointiprojekti on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.
 

Lisätietoja

Erikoistutkija Juha Pykälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh 0295 251 528, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Vanhempi tutkija Jukka Husa, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh 0295 251 192, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 

Lue lisää aiheesta

 
 
Serpentiinikallio
Serpentiniittikalliota Kuusamo. Kuva Jukka Husa.
 
 

Kohderyhmä: