Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uudistetulle Arandalle etsitään nykyistä monipuolisempaa käyttöä

Tiedote 8.6.2018 klo 16.11
Merentutkimusalus Aranda
Merentutkimusalus Aranda © Panu Hänninen

Tutkimusalus Arandan mittava remontti on valmistumassa tänä kesänä. Aranda on uudistettu moderniksi merentutkimusalukseksi ja tavoitteena on laajentaa Arandan kansallista ja kansainvälistä käyttöä. Tätä varten SYKE on päättänyt jo toukokuussa perustaa projektiryhmän, joka ryhtyy etsimään ratkaisuja aluksen käytön monipuolistamiseksi. Näin varmistetaan Arandan tehokas ja aktiivinen tutkimuskäyttö Itämerellä, mahdollisesti myös Jäämerellä.

”Seitsemän metriä pidennetty ja uusimmalla tekniikalla varustettu Aranda on suomalaisen osaamisen huipputuote, jota kelpaa markkinoida kansainväliseen käyttöön. Arandan käyttö ja vaikuttavuus lisääntyvät radikaalin nuorennusleikkauksen jälkeen”, pääjohtaja Lea Kauppi uskoo.

”Arandan uudet ominaisuudet ovat jo nyt saaneet kiinnostusta osakseen ja uusia tunnusteluja on jo tehty”, kertoo SYKEn merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää.

Merentutkimuksen ydintä on etsiä ratkaisuja

”Itämeren suojelussa olennaisinta ovat teot ja toimet. Siksi merentutkimuksen keskiössä on etsiä ratkaisuja meren tilan parantamiseksi. Arandalla on tärkeä rooli arvioitaessa erilaisten toimien vaikutuksia. Merentutkimus ei näivety, sillä Suomessa ja muuallakin on osoitettu suurta kiinnostusta saada tutkimustietoa merestä ja sen tilan parantamisesta. Siihen tarvitaan monitieteistä tutkimusta, jota SYKE tekee yhdessä kumppaneittensa kanssa”, sanoo pääjohtaja Lea Kauppi.

Meren tilan seurantaan kehitetään uusia keinoja

Nykyiset meriseurannat perustuvat 1960-luvulla aloitettuun avomeren seurantaan ja vuonna 1979 aloitettuun rannikkovesien tilan seurantaan. SYKE koordinoi Suomen meriseurantaa ja siihen osallistuvat useat muut tahot. Seurannat palvelevat erityisesti EU:n vesipuite- ja meristrategiadirektiiveihin perustuvaa Suomen vesien- ja merenhoitoa.

”Uudet havainto- ja mittausmenetelmät sekä kehittyneet mallit takaavat entistä laadukkaamman ympäristö- ja luonnonvaratiedon tuotannon ja hyödyntämisen. SYKE haluaa tässäkin asiassa olla eturintamassa. Tämän vuoden alusta SYKEen on perustettu uudistuvan ympäristötiedon strateginen ohjelma, joka pyrkii löytämään uusia tapoja tiedontuotantoon. Tähän työhön osallistuvat myös merentutkijat”, kertoo pääjohtaja Lea Kauppi.

Aranda telakalla
Aranda Rauman telakalla peruskorjattavana.Laivaa pidennettiin seitsemällä metrillä. ©  Rauma Marine Constructions

Tutkimuslaitosten rahoitus muuttanut myös Arandan taloutta

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikkien tutkimuslaitosten rahoitusrakenne on muuttunut olennaisesti. SYKEn budjettirahoitus on supistunut yli neljänneksen eli noin yhdeksällä miljoonalla eurolla. Ulkopuolelta kilpailun kautta tullut rahoitus oli viime vuonna jo 54 prosenttia.

”Nämä muutokset ovat koskeneet myös Arandaa ja sen kansallista käyttöä. Tällä hetkellä merkittävä osa sen käyttökustannuksista katetaan ulkopuolisella rahoituksella ja Arandan käyttö on monipuolisen yhteistyön ansiosta lisääntynyt olennaisesti. Viime vuosina alus onkin ollut merellä lähes 200 päivää”, kertoo SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi.

Suomessa tutkimusalusta ovat käyttäneet muun muassa Ilmatieteen laitos ja Luonnonvarakeskus. Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen instituutti on käyttänyt Arandaa vuodesta 2014, mutta Ruotsin oma tutkimusalus valmistuu vuonna 2020, joten instituutti luopuu Arandan käytöstä vuoden 2019 lopussa.

”Uskon kuitenkin, että uudistuneelle alukselle on tulevaisuudessakin käyttöä ja siihen rahoitusta”, vakuuttaa pääjohtaja Lea Kauppi.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 700, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 099, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: