Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Väitös: Nanohiukkasten vaikutuksia vesiympäristöön selvitetty

Tiedote 23.5.2017 klo 12.53
Laboratoriossa
Tutkija Ling Li. Kuva: Timo Vänni

Nanohiukkasten käytön lisääntymisen myötä niitä päätyy vesistöihin entistä enemmän. Tästä syystä tarvitaan tietoa siitä, miten nämä metallihiukkaset leviävät ympäristössä ja mitkä ovat niiden haitalliset vaikutukset luonnoneliöihin. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkija Ling Lin väitöskirjatyössä on tutkittu titaanidioksidinanohiukkasia, jotka ovat teollisilta tuotantomääriltään yksi yleisimmistä nanomateraaleista. Väitöskirja tarkastetaan perjantaina 26.5.2017 Helsingin yliopistossa.

Titaanidioksidinanohiukkasia käytetään muun muassa maaleissa, aurinkovoiteissa ja katalyyttisenä aineena itsepuhdistuvissa pinnoissa. ”Nanohiukkasten muuttuminen vedessä on riippuvaista sekä hiukkasten että ympäristön fysikaaliskemiallisista ominaisuuksista. Tätä asiaa on tutkittu kuitenkin hyvin vähän luonnonvesissä. Väitöstyössäni tutkin titaanidioksidinanohiukkasten käyttäytymistä ja biologisia vaikutuksia erityyppisissä luonnonvesissä”, tutkija Ling Li kertoo.

Tulosten mukaan titaanidioksidinanohiukkasten sekoittuminen veteen ja sedimentoituminen riippuvat merkittävästi luonnonvesien fysikaaliskemiallisista ominaisuuksista. Tutkimuksessa osoitettiin, että murtovesissä ja jossain määrin myös ravinteikkaissa järvivesissä titaanidioksidinanohiukkaset pyrkivät hanakasti tarttumaan toisiinsa tai muihin vedessä esiintyviin hiukkasiin muodostaen isompia hiukkasia, jotka painovoiman vaikutuksesta laskeutuvat sedimenttiin. Sen sijaan sekä vähähumuksissa ja runsashumuksissa järvivesissä nanohiukkaset laskeutuvat hitaasti ja siten ne voivat levitä laajalle alueelle.

Titaanidioksidinanohiukkasten biologisista vaikutuksista

Lisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin titaanidioksidi-nanohiukkasten kertymistä ja vaikutuksia vesiympäristön eliöihin. Testilajeiksi valittiin vesikirppu ja pikkulimaska.

”Titaanidioksidinanohiukkaset kiinnittyivät laboratoriotesteissä pikkulimaskan soluseinän pintaan ja vesikirpun kitiinikuoreen, mikä mahdollistaa hiukkasten siirtymisen ravintoketjuun ja siten altistaa muita eliölajeja nanotitaanille”, sanoo Ling Li.

Titaaninanohiukkaset lisäsivät kadmiumin kertymistä ja myrkyllisyyttä vesikirpulla, mutta lyijyn kasvanut kertyminen ei lisännyt myrkyllisyyttä. Kuitenkin nanohiukkasten pintaan kiinnittymisen ja metallien kertymisen aiheuttama ympäristöstressi voi aiheuttaa vesikirpuilla kroonista myrkyllisyyttä.

”Tuloksilla on merkitystä nanohiukkasten ympäristökohtalon ja biologisten vaikutusten ymmärtämiselle”, toteaa Ling Li väitöskirjatyössään.

Väitös

Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 26.5. klo 12.00 Lahden yliopistokampuksen auditoriossa (Niemenkatu 73, Lahti). Vastaväittäjänä toimii dosentti Jarkko Akkanen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöskirja: Fate and Biological Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles in Aquatic Environment
 

Kuva tiedotusvälineiden käyttöön:

Tutkija Ling  Li (jpg, 1,9 MB) Kuvaaja: Timo Vänni

Lisätietoa

Tutkija Ling Li, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
puh. 0445101986 (in english), etunimi.sukunimi@helsinki.fi


Kohderyhmä: