Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valtakunnallinen leväkatsaus 20.6.2019: Sisävesillä sinilevän määrä paikoin lisääntynyt, merialueilla tyypillinen alkukesän levätilanne

Tiedote 20.6.2019 klo 12.47
Järvimaisema
© Ilkka Lastumäki

Lämmin kesäkuu on aikaistanut sinilevien esiintymistä järvillä. Sinilevää kuitenkin esiintyy vain hieman keskimääräistä enemmän. Merialueilla sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, eikä laajoja levälauttoja ole esiintynyt. Maan keski- ja pohjoisosissa saattaa edelleen esiintyä männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Järvillä sinilevän esiintyminen on lisääntynyt viime viikosta.

Sisävesillä sinilevää on havaittu 30 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Vain yhdellä havaintopaikalla sinilevää on esiintynyt runsaasti. Kansalaisilta on saatu Järvi-meriwikiin sinilevätilanteesta reilu 60 lisähavaintoa, joista puolessa on havaittu sinilevää. Kesäkuun hyvin lämmin ajanjakso on aikaistanut sinilevän esiintymistä järvillä.

”Tällä hetkellä sinilevää esiintyy järvillä ajankohtaan nähden vain vähän keskimääräistä enemmän. Lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat runsastua lähipäivinä järvillä”, sanoo ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat poikkeuksellisen lämpimän jakson seurauksena ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa 1-3 astetta lämpimämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 18-20 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat pääosin alle 17 astetta.

Merialueilla vallitsee tyypillinen alkukesän levätilanne

Suomen rannikolla on paikoin havaittu hieman sinilevää kuluvalla viikolla. Etelärannikolla on myös ollut yksittäisiä paikallisia runsaita sinileväesiintymiä. Suomen avomerialueilla on havaittu yksittäisiä sinileväkukintoja, laajoja lauttoja ei sen sijaan ole esiintynyt.

”Tilanne on edelleen alkukesälle tavanomainen, runsaimmin sinileviä esiintyy Itämerellä yleensä vasta juhannuksen jälkeen, heinä- ja elokuussa”, toteaa tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.

Merivesi on jonkin verran lämmennyt viime viikosta. Avomerialueilla lämpötila vaihtelee alle kymmenestä asteesta reiluun viiteentoista asteeseen, ollen lämpimintä Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Rannikon tuntumassa vesi voi olla jopa parikymmenasteista.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita. 


Leväkukintojen riskiarvio:

Valtakunnallinen levätiedotus

Kuvia

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

HUOM. Juhannuksena 21.-23.6. ei päivystystä. Asiantuntijat tavoitettavissa normaalisti 24.6. alkaen.

SYKEn levätiedotus toivottaa kaikille hyvää juhannusta!

Sisävesiltä

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Tutkija Heidi Hällfors, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 114, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Tutkimusprofessori Markku Viitasalo, Suomen ympäristökeskus SYKE (20.6.)
puh. 040 5034 848, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Henrik Nygård, Suomen ympäristökeskus SYKE (24.6. alkaen)
puh. 0295 251 469, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäharjoittelija Ville Jäppinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 252 095, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: