Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vuoden suurin öljyntorjuntaharjoitus Helsingin edustalla 12.-15.9.2016

Tiedote 12.9.2016 klo 9.40

Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää yhdessä muiden öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisten kanssa vuoden suurimman kansallisen öljyntorjuntaharjoituksen Helsingin edustalla 12.-15.9.2016. Harjoituksen pääteemoja ovat johtaminen, tilannekuvan luonti BORIS-järjestelmällä sekä viranomaisyhteistyö.

Öljyntorjunta_556
© Jouko Pirttijärvi / SYKE

Harjoitukseen osallistuu viisi valtion öljyntorjunta-alusta, Merivoimista Halli, Hylje ja Louhi, Rajavartiolaitoksesta Turva sekä Meritaito Oy:stä Oili I. Lisäksi mukana on 10 öljyntorjuntavenettä Helsingin kaupungilta sekä yksityisiä hinaajia ja muuta aluskalustoa. Avomerellä öljyntorjunnasta vastaa SYKE ja rannikolla Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Alueen lentokartoituksesta vastaa Rajavartiolaitoksen Dornier valvontalentokone ja SuperPuma helikopteri kuljettaa kemikaalisukeltajat aluksille. Helsingin edustan saaria suojataan laskemalla kaikkiaan noin 6 kilometriä öljypuomia mereen.

Erillisenä harjoituksena järjestetään Korkeasaaressa öljyyntyneiden lintujen hoidon harjoitus SYKEn, Metsähallituksen, eläintarhan, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja WWF:n vapaaehtoisten voimin.

Kaikkiaan harjoituksiin osallistuu noin 350 henkilöä useasta eri organisaatiosta.

Konttilaivan karilleajo käynnistää öljyntorjunnan ja öljyyntyneiden lintujen hoidon

Harjoituksen alkutilanteessa maanantaina 12.9. konttilaiva on ajanut karille Helsingin edustalla. Karilleajon seurauksena aluksesta vuotaa sen polttoaineena käyttämää öljyä, jonka leviämistä ryhdytään rajoittamaan puomein. Öljyä kerätään merestä laivojen ja veneiden öljyntorjuntalaitteiden avulla. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen yksiköt laskevat SYKEn Isosaaressa sijaitsevasta öljyntorjuntavarastosta noin 800 metriä raskasta avomeripuomia mereen. Nämä puomit nostetaan merestä torstaina.

Tiistaina 13.9 harjoitellaan öljyntorjunta-alusten ja eri viranomaisten yhteistoimintaa öljyvahingon torjunnan eri osa-alueilla. Lisäksi Korkeasaaressa harjoitellaan öljyyntyneiden lintujen paikallistamista, kiinniottoa, kuljetusta, puhdistusta ja hoitoa.

Yön aikana tilanne muuttuu kemikaalionnettomuudeksi

Aluksen karilleajon seurauksena mereen on pudonnut kontteja, joista osa on uponnut. Uponneissa konteissa saattaa olla ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Lisäksi kontteja on pudonnut aluksen kannelle ja osa niiden sisällöstä vuotaa. Tiistaiyönä ja keskiviikkona harjoituksessa pyritään minimoimaan vuotavien konttien muodostamia uhkatekijöitä terveydelle ja ympäristölle.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä harjoitellaan veden alla olevien konttien tunnistamista ja paikallistamista. Keskiviikkona hyödynnetään torjunta-alus Hallin vaarallisia aineita sisältävien tynnyrien nostoon tarkoitettua erikoiskalustoa. Tarkoituksena on harjoitella säiliöiden nostamista merenpohjasta.

Kemikaalitorjuntaharjoituksen yhtenä osa-alueena on myös Haveristin kannella olevien vaurioituneiden kemikaalikonttien sisällön tunnistaminen ja vaarattomaksi tekeminen. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kemikaalitoimintaan erikoiskoulutetut henkilöt kuljetetaan Rajavartiolaitoksen helikopterilla torjunta-aluksille, missä harjoitellaan kemikaalien tunnistusta sekä toimintaa kemikaalivaarallisessa ympäristössä.

Eri viranomaisten edustajista koostuva asiantuntijaryhmä kootaan Turva-alukselle. Asiantuntijaryhmä laatii tiedustelutietojen, kemikaalitietokantojen ja Ilmatieteen laitoksen mallinnusten avulla vaarakuvauksen kemikaalien terveys- ja ympäristövaaroista. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa toimintaohjeet kemikaalitorjujille.

”Harjoitus on poikkeuksellisen haastava, koska uhkakuva muuttuu harjoituksen aikana, joten tehtävässä tarvitaan usean eri torjunnan osa-alueen erikoisosaamista. Lisäksi toimijoiden roolit muuttuvat harjoituksen aikana. Tämä tarjoaa öljyn- ja kemikaalitorjunnasta vastaaville toimijoille hyvän mahdollisuuden arvioida torjuntalaivaston ja -henkilöstön vahvuuksia sekä koulutus- ja kehittämistarpeita”, harjoituksen johtaja, ylitarkastaja Heli Haapasaari SYKEstä sanoo.

Lisätietoja:

Harjoituksen johtaja, ylitarkastaja Heli Haapasaari
Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 040 1793050
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Rannikko- ja rantatorjunta
Palomestari Ville Eslander
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
puh. 050 5418476

Lintujen hoito
Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos
Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 429
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: