Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tule mukaan kemikaalit ja ympäristö – täydennyskoulutuksen (KEMKO) kehittämiseen

Uutinen 11.7.2019 klo 10.40

Kemikaalit ja haitalliset aineet sekä niiden käyttäytyminen ja vaikutukset luonnossa ovat aihealue, jota monet eri toimijat arvioivat. Usein tietoa joudutaan kokoamaan eri lähteistä, jotka muuttuvat ja kehittyvät nopeasti. Alaa säätelevät lisäksi useat säädökset, standardit ja ohjeistukset, jolloin kokonaiskuvan muodostaminen kemikaaleja ja niiden käsittelyä koskevista vaatimuksista on haastavaa.

Koulutuksen ja tiedon tarve on tunnistettu

KEMKO-projektin tavoitteena on luoda koulutusjärjestelmä, jolla tuetaan osaamisen kehittymistä ja tiedon jakamista kemikaaleista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja -riskien hallinnasta. Koulutus koostuu täydentyvistä ja päivittyvistä teemakohtaisista koulutuspaketeista, jotka toteutetaan perinteisen kurssiopetuksen ohella verkkoympäristössä jaettavana materiaalina. Ensimmäinen kaksipäiväinen Kemikaalit ja niiden ympäristövaikutusten arviointi -koulutustilaisuus järjestetään Helsingissä joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Projektin toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus (KAS-ELY), hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö.

Nyt järjestettävän kyselyn avulla pyritään tunnistamaan toimijoiden tietotarpeita ja toiveita koulutuksen toteutustavasta. Tähän lyhyeen kyselyyn toivotaan vastauksia 30. elokuuta mennessä. Kysely on luottamuksellinen. Yhteystietoja pyydetään, jotta voimme tarvittaessa kysyä tarkemmin lisätietoja.

Lisätietoja

KEMKO-projektiryhmä:
SYKE: Outi Pyy, Jussi Reinikainen, Jaana Sorvari, Minna Wasenius, Henna Jylhä ja Katarina Björklöf (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)
KAS-ELY: Pirjo Korhonen (etunimi.sukumimi@ely-keskus.fi)


Kohderyhmä: