Uusi väline nopeaan ja tehokkaaseen öljyntorjuntaan merellä

Tiedote 13.10.2020 klo 9.00

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Aarhusin yliopiston lehdistötiedote

 Öljyntorjuntaa merellä. © Kuva: Lars Poort

Viranomaisten ja paikallisten torjuntayksiköiden käytettävissä on nyt uusi ilmainen verkossa toimiva väline öljyntorjuntaan merellä. Välineen tavoitteena on minimoida öljyvahinkojen ympäristövaikutukset arktisella alueella ja muualla maailmassa. SYKE ja Aarhusin yliopisto ovat tehneet yhteistyötä GRACE-hankkeessa, jonka tavoitteena oli luoda uusi suunnitteluväline merten suojelemista varten.

Ympäristö- ja öljyvahinkojen torjuntaväline (Environment & Oil Spill Response – EOS) tukee päätöksentekoa siitä, mitkä öljyntorjuntamenetelmät valitaan kansalliseen öljyntorjunnan valmiussuunnitelmaan. Näitä menetelmiä ovat mekaaninen öljynkeräys, polttamalla hävittäminen paikan päällä ja öljyn hajottaminen kemiallisten dispergointiaineiden avulla. Työkalu on kehitetty erityisesti arktiselle alueelle, mutta se on yleisluontoinen ja soveltuu siten käytettäväksi kaikkialla maailmassa millä tahansa arviointialueella, jolla voi olla öljyvuodon vaara.

Verkkopohjainen vuorovaikutteinen laskentataulukko ja käsikirja

EOS-väline koostuu vuorovaikutteisesta laskentataulukosta ja käsikirjasta. Molemmat ovat ladattavissa ilmaiseksi Aarhusin yliopiston EOS-verkkosivustolta. Torjuntavälineen kehittäneisiin tutkijoihin voi myös olla yhteydessä, ja heille voi antaa palautetta.

EOS-välinettä voidaan käyttää eri maiden öljyvahinkojen torjuntatoimien rajatylittävässä koordinoinnissa. Väline voi myös toimia alustana, jonka avulla tehdään päätöksiä öljyntorjuntakapasiteetista ja osaamisen kehittämisestä.

Torjuntatoimien koordinoinnin lisäksi EOS-välinettä voidaan käyttää myös tietyissä öljynetsintään ja -poraukseen liittyvissä toimissa, kuten valmiussuunnittelussa, riskinarvioinneissa ja tiedon puutteiden tunnistamisessa.

EOS-öljyntorjuntaväline on EU:n rahoittaman GRACE-hankkeen lopputulos

EOS-väline kehitettiin EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitetussa GRACE-hankkeessa, jota koordinoi SYKE. EOS-välineen kehittämisestä vastasi tanskalainen Aarhusin yliopisto.

Yhdennettyjä öljyntorjuntatoimia ja niiden ympäristövaikutuksia käsitellyt GRACE-hanke toteutettiin vuosina 2016–2019. Hankkeessa keskityttiin kehittämään, vertailemaan ja arvioimaan eri öljyntorjuntamenetelmien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmässä ilmastossa. Lisäksi hankkeen avulla parannettiin vedenalaisten öljyvahinkojen reaaliaikaista havaitsemista.

Lisätietoja

EOS-välineen asiantuntija Susse Wegeberg, puh. +45 30 183 118, biotieteiden laitos, Aarhusin yliopisto, Roskilde, Tanska, sw@bio.au.dk,

GRACE-hankkeen projektikoordinaattori Kirsten Jørgensen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 245, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintäasiantuntija Katri Haatainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 135, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: