Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa on otettu käyttöön ilmoitus valtion viranomaiselle tehtävästä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

Uutinen 24.11.2021 klo 15.44
© Unsplash

Toiminnanharjoittajien tulee tehdä ilmoitus maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta pilaantuneella alueella ennen toimenpiteiden aloittamista (PIMA-ilmoitus, YSL 136 §). Ilmoitus tehdään ympäristönsuojelulain mukaan ELY-keskukselle, ellei puhdistaminen edellytä ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ilmoitus koskee myös puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämistä kaivualueella tai poistamista muualla käsiteltäväksi.

Puhdistamiseen liittyvästä PIMA-ilmoituksesta on otettu käyttöön sähköinen asiointilomake aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/. Lomake löytyy Palvelut-välilehdeltä sivun hakutoiminnon avulla tai suoraan Ympäristöasioiden rekisteröinti- ja ilmoituspalvelun lomakkeista. Koko ilmoitusprosessin voi nyt tehdä alusta loppuun asti sähköisesti.

PIMA-ilmoituksen tekemiseen tulee ensisijaisesti käyttää sähköistä lomaketta. Ilmoituksen voi edelleen tehdä myös vapaamuotoisena ympäristönsuojeluasetuksen mukaisesti tai käyttäen Word-ilmoituslomaketta.

Aluehallinnon asiointipalvelun kautta voi toimittaa sähköisesti myös maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arviointiraportin sekä maaperän ja pohjaveden puhdistamisen loppuraportin.

Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu ei ole käytössä Helsingin ja Turun kaupungeissa, joissa ilmoitukset käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ohjeita PIMA-ilmoituksen tekemiseen

Sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeita

Koulutusta sähköisten PIMA-lomakkeiden käytöstä 

  • torstaina 2.12. klo 13.00-14.30
  • tiistaina 7.12. klo 9.30-11.00

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin SYKEn koulutuskalenterin kautta

Palautetta ja lisätietoja sähköiseen lomakkeen käyttöön liittyen

  • kehitysinsinööri Matti Silvola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 641,  etunimi.sukunimi@syke.fi

Kohderyhmä: