Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Arvioinnit tulisi sovittaa päätöksenteon todellisuuteen

Uutinen 5.5.2014 klo 11.10

Paneelikeskustelu

SYKE isännöi huhtikuun lopulla Euroopan ympäristöarviointiverkoston vuosittaisen konferenssin Helsingin Uunisaaressa. Tämä arviointitutkijoiden, ympäristövaikutusten arvioijien ja arviointeja hyödyntävien avoin EEEN-verkosto (European Environmental Evaluation Network) kokoontui nyt kolmatta kertaa. Tilaisuudessa pohdittiin  arviointitulosten käytön haasteita sekä arviointien parempaa kytkentää pitkän aikavälin ympäristötavoitteisiin.

Päätöksentekijät Suomesta ja Euroopasta toivat keskusteluun kriittistä realismia. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti korosti, että ympäristövaikutukset eivät puhuttele päättäjiä irrallisina huomioina, vaan tarkastelut on sovitettava päätöksenteon todellisuuteen ja aitoihin tiedontarvetilanteisiin. Lisäksi tuloksista on paras viestiä päättäjille suoraan ja terminologialla, jota he ymmärtävät.

Terminologian tärkeyden nosti esiin myös Alexandre Paquot Euroopan komission ilmastotoimien pääosastosta. ”Uhkakuvien ja riskien sijaan tai rinnalle kannattaa nostaa mahdollisuuksia”, hän totesi. Paquot myös kertoi, että päättäjät hakevat ennen kaikkea ennustettavuutta. Euroopan ympäristöviraston johtaja Hans Bruyninckx korosti tarvetta nimenomaan ennakoida riskejä.

Päättäjien vinkit ovat tarpeellisia tässä ajassa, jossa huomio usein kiinnittyy ylimalkaisiin signaaleihin ja varsinaiseen kriittiseen tiedon prosessointiin joudutaan etsimään uusia menetelmiä.

Andrew Jordan
Professori Andrew Jordan

Professori Andrew Jordan East Anglian yliopistosta oli samoilla linjoilla päättäjien kanssa. Hänen mukaansa arvioinneissa tulee tunnistaa ympäristöpolitiikan ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutostarpeita, vaikka niitä hallitaan hierarkkisen ohjauksen lisäksi myös verkostoissa ja hajautuneesti. Jordanin mukaan ympäristökysymysten hallinnan lisääntynyt hajautuneisuus ja esimerkiksi paikallisten yhteisöjen toiminta asettavatkin uusia haasteita arviointitoiminnan kehittämiselle.

”Myös hallinnon täytyy tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti”, sanoi tutkimusjohtaja Laura Höijer ympäristöministeriöstä. Hän havainnollisti sanomaansa esittelemällä YM:n teettämiä viimeaikaisia arvioita ja tunnistamalla tapoja, joilla arviointien tulokset viedään käytäntöön vaativassa tutkimuslaitosuudistuksessa.

Ensi vuoden tapaamispaikka on vielä auki, mutta verkosto on innostunut jatkamaan inspiroivien tapaamisten sarjaa. Evaluointitutkimuksen, ympäristövaikutusten ja käytännön esimerkkien kriittinen tarkastelu nosti tunnelman kattoon aurinkoisessa Uunisaaressa!

Paula Kivimaa, SYKE

Paula Kivimaa (kuvassa) isännöi kokousta ja vastasi koordinaatiosta yhdessä Tiina Jääskeläisen kanssa. Kokouksen onnistumisen eteen töitä paiskivat lukuisat muutkin sykeläiset.

Lisätietoja

Erikoistutkija Paula Kivimaa, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 283, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Teksti: Eeva Primmer
Kuvat: Petrus Kautto


Kohderyhmä: