Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

EU Interreg Central Baltic Programme 2014-2020 rahoitus maa-ja merirajapinnan suunnitelmia toteuttavalle SustainBaltic hankkeelle

Uutinen 17.10.2016 klo 14.41

EU Interreg Central Baltic Programme 2014-2020 rahoittaa vuosina 2016-2018 (27 kk ajan) noin miljoonalla eurolla Euroopan aluekehitysrahastosta rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa edistävää SustainBaltic hanketta (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region).

Turun yliopisto koordinoi hanketta ja projektipartnereita ovat Satakuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Virossa Tallinnan yliopisto, Tarton ammattikorkeakoulu sekä Lääne-Virun maakuntahallitus. Hankeryhmä edustaa suomalaista ja virolaista maakuntatason suunnittelun, paikkatietotyön ja osallistavan arvioinnin asiantuntemusta. SustainBaltic hankkeen tavoitteina on tuottaa neljä maa-merirajapinnan yhdennetyn käytön suunnitelmaa yhteistyössä eri hankeosapuolien, alueiden käyttäjien ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Hankealue kattaa Suomessa Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat ja Virossa Läänen, Harjun ja Lääne-Virun maakunnat.

Lisätiedot

Interreg Central Baltic

 


Kohderyhmä: