Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Esimerkkejä onnistuneista kiertotaloutta tukevista hankinnoista

Pohjoismaista löytyy esimerkkejä, joissa julkinen sektori on tarjonnut alustan uusien kiertotalouteen perustuvien tuotteiden tai verkostojen syntymiselle. Näitä ovat muun muassa:

  • kierrätysmateriaalista valmistetut tekstiilit,
  • pitkäikäiset ja käyttötarpeen mukaan muuntuvat toimistokalusteet,
  • kierrätysmateriaalista valmistetut komponentit ja rakennusmateriaalit,
  • paikallisesti tuotetun bioenergian käyttö joukkoliikenteessä,
  • kustannus- ja resurssitehokkuuden läpinäkyvyys jätehuoltopalveluissa
  • uusiomateriaalin käyttö maarakentamisessa
  • sivuvirtojen hyödyntäminen väylänpidossa

Kiertotaloushankintojen vakiinnuttaminen piloteista käytännöiksi vaatii kuitenkin samaan aikaan sekä tuotteiden, erottelutekniikoiden ja materiaalivirtojen seurannan kehitystä että markkinavuoropuhelun ja hankintaosaamisen kehittämistä. Viime kädessä kysymys on myös koko järjestelmän kyvystä muuttua ja luoda puitteet kiertotaloudelle teknologisten innovaatioiden, uusien liiketoimintamallien ja sidosryhmäverkostojen yhteistyönä.

Raportti

Julkaistu 5.6.2017 klo 9.51, päivitetty 7.6.2017 klo 12.05

Aihealue:
Kohderyhmä: