Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luontoselvityksiin laadunvarmennusta sertifikaatin avulla

Uutinen 8.1.2018 klo 14.51

Luontoselvitysten tekijät voivat tästä lähtien osoittaa pätevyytensä hankkimalla ympäristönäytteenottajan sertifikaatin. Sertifiointijärjestelmän avulla varmistetaan selvitysten tekijöiden riittävä osaaminen, ja järjestelmä voi siten parantaa luontoselvitysten laatua ja luotettavuutta.

Sertifikaatilla osoitetaan osaaminen, jota tarvitaan luontoselvityksien laatimiseen maankäytön suunnittelun tarpeisiin, esimerkiksi kaavoituksiin, Natura-selvityksiin ja YVA-menettelyihin liittyen. Sen pätevyysvaatimukset sisältävät sekä hallinnollista osaamista että laji- ja luontotyyppiosaamista.

”Luontoselvitykset palvelevat usein yhteiskunnan kannalta merkittäviä suunnittelutöitä kuten kaavoituksen suunnittelua. Sen tähden on tärkeää, että selvitysten laatu on taattu ja tiedetään, että päätökset voidaan perustaa oikeanlaiseen tietoon”, johtaja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Sertifioinnin pätevyysvaatimukset laadittiin kehittämistyöryhmässä, jossa oli laaja edustus SYKEstä, ELY-keskuksista ja sertifiointijärjestelmästä. Luontoselvitysten asiantuntijana sertifiointijärjestelmässä on SYKEn vanhempi tutkija Pekka Punttila.

Kehittämistyön aikana työryhmä sai kommentteja useilta luontoselvitysten kanssa tekemisissä olevilta tahoilta kuten kunnilta, konsulteilta, yrityksiltä, ELY-keskuksilta, kouluttajilta ja järjestöiltä.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointi on vapaaehtoinen järjestelmä, jolla varmistetaan henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittauksiin ja -havainnointiin.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä:

Lisätietoja:

Sertifiointijärjestelmän päällikkö, erikoistutkija Katarina Björklöf, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
p.0295 251 086, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Sertifiointijärjestelmän asiantuntija, vanhempi tutkija Pekka Punttila, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
p. 0295 251 523, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
p. 0295 251 054, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: