Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maailman ympäristöpäivän kunniaksi haluamme rohkaista kaikki mukaan ympäristötoimiin

Uutinen 5.6.2019 klo 8.39

Tänään vietetään YK:n julistamaa maailman ympäristöpäivää. Jo vuodesta 1972 lähtien teemapäivä on kannustanut ihmisiä keskusteluun ympäristön merkityksestä ja tarpeesta suojella luontoa, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia siitä.

Tänä keväänä arvioimme Suomen lajiston uhanalaisuutta viidennen kerran. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisuusarviointi eli Punainen kirja osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen, vaikka tavoitteena on ollut pysäyttää lajien uhanalaistuminen. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen häviäminen ja laadullinen heikkeneminen sekä pirstoutuminen.

rupilisko

Rupilisko on maassamme erittäin uhanalainen. Sitä uhkaavat metsänhakkuut, jotka heikentävät
sekä maalla että lammissa elävän lajin elinympäristöä. Lisäksi rupilisko kestää huonosti kalojen saalistusta, minkä takia sitä uhkaavat kalojen siirtoistutukset ja luontainen leviäminen lajin lisääntymislammikoihin. Tulevaisuuden uhkana on myös ilmastonmuutos. © Riku Lumiaro
 

Vielä ei ole liian myöhäistä

Vaikka tilanne herättääkin meissä huolta, paljon on vielä tehtävissä. Punaisessa kirjassa esitämme konkreettisia toimenpiteitä lajien elinolosuhteiden parantamiseksi. Suojelulla ja elinympäristöjen hoitamisella on jo voitu edesauttaa monien lajien tilan kohenemista. Työtä tulee edelleen jatkaa ja luonnon monimuotoisuus on huomioitava kaikessa luonnonvarojen ja alueiden käytössä.

Aktiivisten suojelutoimenpiteiden lisäksi tarvitsemme yhä enemmän tietoa lajiesiintymistä ja lajien elintavoista. Myös tiedon avointa saatavuutta ja käytettävyyttä tulee parantaa. SYKEn tavoitteena on tuottaa olennaista tietoa ja ymmärrystä sekä oivaltavia ratkaisumalleja kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Osallistumalla tiedon keruuseen jokainen voi osaltaan auttaa päämäärän saavuttamisessa. Esimerkiksi Kansalaishavainnot -sivuston kautta, kuka tahansa voi ilmoittaa luontohavainnoistaan.

Meillä suomalaisilla on vastuu ainutlaatuisesta luonnostamme. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla arjen teoillamme – pienillä tai suurilla – luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Maailman ympäristöpäivän kunniaksi haluamme rohkaista kaikkia ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin ja tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteitaan!

punasotka
Rehevillä järvillä ja soilla elävä punasotka arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi kannan voimakkaan
vähentymisen takia. Taantumiseen lienee vaikuttanut ravintokilpailu kalojen kanssa, pienpetojen saalistus
sekä naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä. Punasotkat pesivät mielellään lokkikolonioiden
suojassa. Lajia uhkaa myös metsästys muuttoalueilla. © Ossi Ilvonen

Lisätietoja

Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus, p. 040 509 8654, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää aiheesta


Kohderyhmä: