Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Miten kiertotaloushankintoja voidaan edistää

Kiertotaloushankinnat tarkoittavat hankintoja, joissa tuotteen tai materiaalin arvo säilyy taloudessa mahdollisimman pitkään, tuotetta voidaan käyttää tehokkaasti ja lopulta kierrättää materiaali ilman, että syntyy haitallisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia.

Kiertotaloushankinnat voivat toteutua yksittäisinä tavarahankintoina, palveluhankintoina tai kokonaan uusina toimintamalleina. Laajimmillaan kyse on investoinnista, jossa hyödynnetään verkoston eri toimijoiden tuottamia sivuainevirtoja ja uusiomateriaaleja kiertotaloutta tukevasti.

Kilpailutuksiin kiertotaloutta edistävät kriteerit

Kiertotaloushankintoja voidaan yksinkertaisimmillaan edistää edellyttämällä kilpailutuksissa käyttöiän pidentämiseen ja resurssitehokkuuteen liittyviä kriteerejä, kuten laitteiden huolto- ja kunnossapitopalveluita, pitkää takuuaikaa, kierrätysmerkintöjä ja materiaalivaatimuksia, tai sallimalla tehdasvalmisteiset varaosat. Vastaavien kriteerien käyttö on arkipäivää jo monissa tavarahankinnoissa, kuten paperin ja toimistolaitteiden hankinnoissa, joille on myös olemassa toimivat kierrätysjärjestelmät.

Kestävien hankintojen kriteerit painottavat usein kierrätettävyyttä ja kierrätysmateriaaleja. Tulevaisuudessa ne voisivat korostaa enemmän myös muita kiertotalouden näkökulmia, kuten ekotuotesuunnittelua, mikä mahdollistaisi tuotteiden paremman korjattavuuden, monikäyttöisyyden ja ”uudelleenrakentamisen”.

Tuotekehitystä ja uusia palveluja

Innovatiivisten hankintojen merkitys korostuu hankinnoissa, joissa pyritään edistämään uusien kiertotaloutta tukevien tuotteiden kehitystä ja käyttöönottoa, sekä uusien palvelujen syntymistä. Esimerkiksi jätehuoltopalveluissa voidaan hankkia tyhjennyskertojen sijaan resurssitehokkuutta, tai tavarahankinnoissa hankinnan kohde voidaan määritellä ”zero waste” –periaatteen mukaisesti.

Tavaraa ei myöskään aina tarvitse omistaa, sillä erilaiset palvelumallit, kuten vuokraus tai jakamistalouden liiketoimintamallit tehostavat tavaroiden käyttöä ja vähentävät tarvetta omistaa ja varastoida niitä käyttämättöminä.

Raportti

Julkaistu 5.6.2017 klo 9.51, päivitetty 7.6.2017 klo 12.05

Aihealue:
Kohderyhmä: