Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

New kids on the block – SYKEn harjoittelijat kertovat

Uutinen 23.8.2017 klo 21.10
SYKEn harjoittelijoita 2017
SYKEn harjoittelijoita kesällä 2017. © SYKE

SYKE toi kesän aikana yhteen nuoria osaajia paitsi eri tiedekunnista, myös eri kaupungeista ja mantereilta. Harjoittelijat tutustuivat työelämään monitieteisissä hankkeissa ja testasivat omia vahvuuksiaan käytännössä.

Ympäristöpolitiikkakeskuksen kahdeksasta harjoittelijasta kaksi saapui Atlantin takaa Pohjois-Amerikasta, yksi Joensuusta, yksi Tampereelta, kaksi Kumpulasta ja kaksi Helsingin keskustan kampukselta. Harjoittelijoiden erilaiset taustat kuvastavat hyvin ympäristöalan ja SYKEn tutkimuksen ydintä: laaja-alaisia tutkimuskysymyksiä ei voi lähestyä vain yhdestä näkökulmasta, vaan ratkaisujen löytäminen vaatii useamman eri alan asiantuntemusta ja tieteenalat ylittävää keskustelua.

Ensimmäiset harjoittelijat saapuivat SYKEen jo huhtikuun alussa. Taloon oli helppo tulla, sillä tunnelma oli vastaanottavainen ja perehdytys asianmukaisesti järjestetty. Kun seuraava harjoittelijaryhmä saapui kesän kynnyksellä, osasivat jo kuukauden töissä olleet konkarit opastaa heitä suunnistamaan virastotalon sokkeloissa.

”On hämmentävää, kuinka helppoa on eksyä talossa, jossa on seitsemän identtistä kerrosta, joissa jokaisessa kaksi suoraa käytävää ja koppikonttorit niiden varrella. Oli hienoa voida viipyä talossa hivenen pidempään. Parissa viikossa ehtii oppia talon tavoille ja neljässä päästä jo hieman kiinni itse tutkimuksen tekoon, mutta toden teolla työt alkavat luistaa vasta toisen tai kolmannen harjoittelukuukauden aikana”, sanoo Sofia Lakka, joka opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa.

Monitieteistä ja kansainvälistä menoa

Kukin harjoittelija oli oman opintopolkunsa varrelta poiminut menetelmäkoriinsa erilaisia välineitä, joiden todellinen arvo avautuu juuri työelämän kynnyksellä. Harjoittelun aikana omia vahvuuksia pääsi testaamaan uusissa yhteyksissä.

”Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen laitoksella harjoitustyöt keskittyivät lähes ainoastaan pääkaupunkiseudun tutkimiseen. SYKEllä työskentely on omiaan avartamaan Helsinki-keskeistä ajattelutapaa, sillä projektit ulottuvat muun muassa Pohjoismaiden ja EU:n tasoille saakka”, sanoo Aliisa Priha.

Monitasoiset, eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavat tehtävät auttoivat hahmottamaan yhteiskunnallisen tutkimuksen kenttää ja päätöksenteon mekanismeja. Työnteon ohessa harjoittelijat myös näkivät, miten moninaisissa paikoissa he tulevaisuudessa voisivat osaamistaan hyödyntää.

”Tutustuminen monitieteisiin tutkimushankkeisiin, joissa eri alojen johtavat asiantuntijat työskentelevät yhdessä kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi, on ollut inspiroivaa ja silmiä avaavaa. Hankkeessa, jossa yhteistyötä tekevät keskenään esimerkiksi tulevaisuudentutkijat, sosiaalipsykologit ja ympäristötieteilijät, avautuu aivan uusia tiedonintressien maailmoja sekä tutkimuksen teon tapoja”, sanoo Anna Pulkka, ympäristöpolitiikan opiskelija Itä-Suomen yliopistosta.

Työelämään siirtyminen on vastavalmistuneelle suuri muutos ja askel epämukavuusalueelle. Tuore maisteri on monesti epävarma omasta osaamisestaan ja siitä, ovatko taidot riittävän hyvät myös yliopiston ulkopuolella.

”SYKE:llä työskentely oli korvaamaton kokemus, sillä sen myötä opin, ettei töiden alkaessa tarvitsekaan olla ”valmis”. Oppiminen jatkuu jokaisen uuden työtehtävän myötä. Onneksi SYKEssä lähin kollega oli koko ajan käden ulottuvilla, tai vähintään Lync-yhteyden päässä”, sanoo  Jari Kolehmainen, joka opiskelee Helsingin yliopistossa valtiotieteitä.


Kohderyhmä: