Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Petrus Kautto kestävän kiertotalouden strategisen ohjelman johtajaksi

Uutinen 1.9.2020 klo 14.39
Petrus Kautto, kuva Kai Widell.

Filosofian tohtori Petrus Kautto on valittu SYKEssä avoinna olleeseen johtavan tutkijan tehtävään. Hän toimii samalla määräaikaisesti kestävän kiertotalouden strategisen ohjelman johtajan virassa 1.9.2020 - 31.12.2021 välisenä aikana. Johtavan tutkijan tehtävää haki yhteensä 11 henkilöä. Aiemmin strategisen ohjelman johtajana toimi keväällä menehtynyt Riina Antikainen.

Petrus Kautto on väitellyt vuonna 2009 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjassaan hän tarkasteli yritysten suhdetta julkiseen valtaan toisaalta sääntelyn kohteena, toisaalta sääntelyn muotoiluun vaikuttamaan pyrkivänä tahona.

Petrus Kautto on tehnyt monissa arviointihankkeissa tiivistä yhteistyötä päätöksentekijöiden kanssa. Hän toimii nykyään myös pysyvänä asiantuntijajäsenenä ympäristöministeriön arviointiverkostossa. Petrus Kautto on työskennellyt vuodesta 1997 lähtien SYKEssä ja vuodesta 2010 erikoistutkijana.

Petrus Kauton osaaminen liittyy kiertotalouden hallintaan ja ohjauskeinoihin erityisesti tuote- ja materiaalipolitiikassa. Hänellä on laajaa kansallista ja kansainvälistä arviointi- ja verkostokokemusta. Petrus Kautto on julkaissut monipuolisesti tieteellisiä artikkeleita ja ammattijulkaisuja sekä johtanut useita kestävään kiertotalouteen liittyviä tutkimus- ja selvityshankkeita.

Tehtäväkenttä on laaja

Strategisen ohjelman johtajana Petrus Kautto vastaa jatkossa SYKEn kiertotaloutta koskevan toiminnan koordinoinnista ja edistämisestä sekä aihepiirin tieteellisen tason nostamisesta. Tutkimusjohtajan alaisuudessa olevaan kestävään kiertotalouden strategiseen ohjelmaan kuuluu 5-10 tutkijaa ja asiantuntijaa, joiden esimiehenä Petrus Kautto tulee toimimaan vuoden 2021 loppuun asti.

Johtavana tutkijana Petrus Kautto tulee edistämään ja johtamaan SYKEn monipuolista kestävän kiertotalouden tutkimusta. Lisäksi hän tulee vastaamaan laajojen tutkimushankkeiden suunnittelusta, johtamisesta, raportoinnista sekä rahoituksen hankkimisesta. Tehtäviin kuuluvat myös yhteistyön aktiivinen edistäminen rahoittajien, tutkimuskumppanien, hallinnon ja elinkeinoelämän kanssa sekä osallistuminen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen työhön.

”Kiertotalous on viime vuosina nostettu keskeiseksi poliittiseksi teemaksi, ja siihen kohdistuu monenlaisia odotuksia. SYKE voi edistää kestävää kiertotaloutta parhaiten analyyttisellä asiantuntijatyöllä”, sanoo syyskuun alussa aloittava Petrus Kautto.

Lisätietoja

  • tutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus SYKE,
    etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 521

Kohderyhmä: