Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

Uutinen 18.5.2020 klo 13.27

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat
  
Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. Ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on pieni. 
 

Ojittua suometsää
Ojitettua suometsää. Kuva Erkki Oksanen.

Nykyisten KEMERA-tukien tavoitteita ovat metsien kasvun lisäämisen ohella muun muassa ekologinen kestävyys, vesistökuormituksen hillitseminen ja monimuotoisuuden turvaaminen. Nykyinen tukijärjestelmä ei kuitenkaan riittävällä tavalla edistä näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista. 
 
Nyt, kun määräaikaista KEMERA-tukijärjestelmää ollaan uudistamassa, se tulisi muuttaa tukemaan suometsien ekologisesti kestävää käyttöä. Ympäristölle haitallisista tuista, kuten tuesta kunnostusojituksille suometsissä, on pääosin luovuttava, ja rahoitusta on ohjattava niille rahoitusinstrumenteille, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristölle haitallisten tukien tilalle on kehitettävä tukia ja sääntelyä, joiden tavoite on myös suometsien hiilinielun vahvistaminen ja erityisesti soiden maaperän hiilivarastojen suojelu.
 
Arvioinnin pohjalta tehdyistä politiikkasuosituksista on julkaistu policy brief

 
Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset – Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu -raportti ja policy brief laadittiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamia SOMPA- ja IBC-Carbon-hankkeita.
 

Lisätietoja

johtava tutkija Mikko Peltoniemi, Luke, puh. 029 532 5329, mikko.peltoniemi@luke.fi
tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, Luke, puh. 029 532 2197, raisa.makipaa@luke.fi
erikoistutkija Katri Rankinen, SYKE, puh. 029 521 540, katri.rankinen@ymparisto.fi
 

Luonnontilainen suo
Luonnontilainen suo toimii hiilinieluna ja monimuotoisuus kukoistaa. Kuva Erkki Oksanen.

 


Kohderyhmä: