Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakennekalkitusta tutkitaan uutena maatalouden vesiensuojelukeinona

Uutinen 24.10.2019 klo 10.37
Rakennekalkkia levitetään pellolle Paimiossa, Varsinais-Suomessa. Kuva Sakari Malmilehto Rakennekalkkia levitetään pellolle Paimiossa, Varsinais-Suomessa. Kuva Sakari Malmilehto

Rakennekalkitus on lupaava keino vähentää savipeltojen eroosiota ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa selvitetään menetelmän tehokkuutta ja oikeanlaista toteutustapaa sekä pelloilla että laboratoriossa. Tuloksena syntyy käytännönläheinen opas viljelijöille.

Pilottialueelle Paimioon on tänä syksynä levitetty rakennekalkkia kolmelle Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen koekentälle. Toisella pilottialueella, Eurajoella tehdään ensi syksynä rakennekalkin peltolevityskoe yhteistyössä valuma-alueen viljelijöiden kanssa. Kokeita tullaan tekemään myös kolmannella pilottialueella, Turun seudulla Turun kaupungin omistamilla pelloilla.

Hankkeessa tutkitaan rakennekalkin toimivuutta ja sopivaa annostelua erilaisissa olosuhteissa ja eri maalajeilla. Tavoitteena on selvittää rakennekalkin vaikutusta vesistökuormitukseen, maaperään ja satoon. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Suomen ympäristökeskus arvioi rakennekalkituksen vesistövaikutuksia. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Lisätietoja:

Maria Kämäri  kehitysinsinööri, Suomen Ympäristökeskus.
etunimi@sukunimi@ymparisto.fi, puh. 029 525 1334

Rakennekalkitusta tutkitaan uutena maatalouden vesiensuojelukeinona ,ProAgrian tiedote 24.10.2019

 


Kohderyhmä: