Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEen kolme uutta strategista ohjelmaa

Uutinen 26.1.2018 klo 9.02
Kaupunki
 

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) käynnistyi vuoden alussa kolme uutta strategista ohjelmaa. Kestävän kaupungistumisen ja kestävän kiertotalouden ohjelmissa etsitään ratkaisuja keskeisiin ympäristökysymyksiin kokoamalla yhteen alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Uudistuvan ympäristötiedon ohjelma puolestaan tähtää luoviin, uusiin keinoihin tuottaa yhteiskunnan tarvitsemaa tietoa ympäristöstä. Jo aiemmin SYKEllä on ollut ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma. Muutokset ovat osa SYKEn organisaatiotarkistusta.

”Kaupungeissa on yhä enemmän asukkaita ja heidän myötään myös asumisen, kulutuksen, virkistäytymisen ja liikkumisen tarpeita sekä ympäristöön kohdistuvia paineita. Uusi ohjelma etsii keinoja tarpeiden täyttämiseksi unohtamatta luontoympäristöä, hyvinvointia ja tasa-arvoa. SYKEssä on ainutlaatuisia aineistoja ja osaamista, joiden avulla voidaan edistää kaupunkien kestävyyttä”, kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja Emma Terämä sanoo.

”Nykyisin monet tuotteet, joihin on käytetty arvokkaita luonnonvaroja, hylätään liian nopeasti ja niistä tulee jätettä. Siksi tarvitaan kiertotaloutta, jolloin tuotteita ja raaka-aineita käytetään nykyistä pidempään. SYKE tutkii kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuuksia sekä tukee uusien kiertotalousratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa”, kestävän kiertotalouden strategisen ohjelman johtaja Riina Antikainen sanoo.

”Ympäristöä koskevaa luotettavaa tietoa tarvitaan koko ajan enemmän. Visionamme on soveltaa kehittyneitä ympäristötiedon tuottamisen ja jalostamisen menetelmiä sekä tarjota eturintamassa kestäviä ratkaisuja päätöksenteon tueksi. Tuemme näin myös hallituksen tavoitetta tehdä Suomesta sähköisten ratkaisujen soveltamisen kärkimaa”, sanoo uudistuvan ympäristötiedon strategisen ohjelman johtaja Kristian Meissner.

Tämän vuoden alussa käynnistyneitä ohjelmia ja niiden tavoitteita tarkennetaan kevään aikana yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Strategiset ohjelmat

SYKEn organisaatio 1.1.2018 alkaen

Lisätietoa

Ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja Mikael Hildén,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 173

Kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja Emma Terämä, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 692

Kestävän kiertotalouden strategisen ohjelman johtaja Riina Antikainen,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 146

Uudistuvan ympäristötiedon strategisen ohjelman johtaja Kristian Meissner, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 422


Kohderyhmä: