Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn ja IEEPin metsien käyttöön liittyvä taustaraportti esiteltiin Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnalle

Uutinen 18.5.2016 klo 15.25
ENVIn delegaatio SYKEssä
Tutkimusprofessori Jari Liski esittelee taustaraporttia metsien kestävästä käytöstä. © Suvi-Anne Kinnunen

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) valtuuskunta on Suomessa paripäiväisellä vierailulla ja ensitöikseen valtuuskunta vieraili Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Myös Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) valtuuskunta on samalla vierailulla, jonka teemat liittyvät biotalouteen ja kestävään metsänhoitoon, biopolttoaineiden hyödyntämiseen sekä digitaalisten innovaatioiden edistämiseen.

Metsäinen Suomi kohtaa ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden hupenemisen ja talouskasvun hidastumisen erityisasemassa. Suomella on pitkä historia kestävän metsätalouden ja metsienkäytön ohjauksen sekä metsäteollisuuden edelläkävijämaana.

SYKE ja IEEP (Institute for European Environmental Policy) valmistelivat ENVIn valtuuskunnan vierailua varten taustaraportin, jossa kuvataan metsätalouden historiaa ja metsäpolitiikkaa sekä metsiin liittyviä ilmastonmuutos- ja luonnonsuojeluhaasteita. Lisäksi siinä käsitellään kiertotalouden ja biotalouden mukanaan tuomia odotuksia ja mahdollisuuksia. Raportti julkaistaan valtuuskunnan vierailun jälkeen.

Raportin pääkirjoittajana toimineen Eeva Primmerin mukaan Suomella olisi edellytykset johtaa kestävän metsätalouden edistämistä Euroopassa. ”Biotaloutta voidaan viedä eteenpäin ekosysteemien kestävyys sekä monipuolistuva biomassan ja metsien käyttö edellä”, hän kertoo.

“Lisääntyvä puun kysyntä luo Suomen metsien käytölle uuden erityisen haasteen – on varmistettava, että metsien käyttö on kestävää myös ilmastonäkökulmasta”, lisää SYKEn tutkimusprofessori Jari Liski, joka osallistui raportin ilmastonmuutosta käsittelevien osioiden tekoon.


Lisätietoja

Eeva Primmer
Politiikka-analyysit -ryhmän päällikkö, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0295 251 521


Kohderyhmä: